भारतातील जिल्ह्यांची यादी

जिल्हे

भारतीय राज्यव्यवस्थेनुसार भारत देश राज्यांत तर राज्ये जिल्ह्यांत विभागलेली आहेत. भारतामध्ये एकूण २०२१ मध्ये ७५२ जिल्हे आहेत. प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी व इतर काही कारणामुळे शासनाकडून जिल्ह्यात व राज्यात वेळोवेळी बदल केला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यांची व राज्यांची संख्या ही बदलत असते. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये ६४० जिल्हे होती, तर २००१ च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये ५९३ जिल्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. शासनाकडून या जिल्ह्यांच्या प्रशासनासाठी काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते, जसे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि इतर.[१] आणि जिल्हा हा पुन्हा उपविभाग, तालुका, तहसील आणि मंडळ यामध्ये विभागला जातो.

परिदर्शन संपादन

नकाशा राज्य व केंद्रशासित प्रदेश जिल्ह्यांची संख्या लोकसंख्या (२०११ जनगणना)
आंध्र प्रदेश २६ ४,९३,८६,७९९
अरुणाचल प्रदेश २५ १३,८३,७२७
आसाम ३४ ३,१२,०५,५७६
बिहार ३८ १०,४०,९९,४५२
छत्तीसगढ ३२ २,५५,४५,१९८
गोवा १४,५८,५४५
गुजरात ३३ ६,०४,३९,६९२
हरियाणा २२ २,५३,५१,४६२
हिमाचल प्रदेश १२ ६८,६४,६०२
१० झारखंड २४ ३,२९,८८,१३४
११ कर्नाटक ३१ ६,१०,९५,२९७
१२ केरळ १४ ३,३४,०६,०६१
१३ मध्य प्रदेश ५५ ७,२६,२६,८०९
१४ महाराष्ट्र ३६ ११,२३,७४,३३३
१५ मणिपूर १६ २८,५५,७९४
१६ मेघालय ११ २९,६६,८८९
१७ मिझोरम ११ १०,९७,२०६
१८ नागालँड १५ १९,७८,५०२
१९ ओडिशा ३० ४,१९,७४,२१८
२० पंजाब २३ २,७७,४३,३३८
२१ राजस्थान ३३ ६,८५,४८,४३७
२२ सिक्कीम ६,१०,५७७
२३ तमिळनाडू ३८ ७,२१,४७,०३०
२४ तेलंगणा ३३ ३,५१,९३,९७८
२५ त्रिपुरा ३६,७३,९१७
२६ उत्तर प्रदेश ७५ १९,९८,१२,३४१
२७ उत्तराखंड १७ १,००,८६,२९२
२८ पश्चिम बंगाल २३ ९,१२,७६,११५
अंदमान आणि निकोबार ३,८०,५८१
चंदिगढ १०,५५,४५०
दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव ५,८६,९५६
जम्मू आणि काश्मीर २० १,२२,६७,०१३
लडाख २,७४,२८९
लक्षद्वीप ६४,४७३
दिल्ली ११ १,६७,८७,९४१
पॉंडिचेरी १२,४७,९५३
३६ एकूण ७५५ १,२१,०८,५४,९७७

राज्य संपादन

आंध्र प्रदेश संपादन

आंध्र प्रदेश राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत २६

जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.
अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AN अनंतपूर अनंतपूर ४,०८३,३१५ १९,१३० २१३
CH चित्तूर चित्तूर ४,१७०,४६८ १५,१५२ २७५
EG पूर्व गोदावरी काकिनाडा ५,१५१,५४९ १०,८०७ ४७७
GU गुंटुर गुंटुर ४,८८९,२३० ११,३९१ ४२९
CU कडप्पा कडप्पा २,८८४,५२४ १५,३५९ १८८
KR कृष्णा मछलीपट्टणम ४,५२९,००९ ८,७२७ ५१९
KU कुर्नुल कुर्नुल ४,०४६,६०१ १७,६५८ २२९
NE श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर नेल्लोर २,९६६,०८२ १३,०७६ २२७
PR प्रकाशम ओंगोल ३,३९२,७६४ १७,६२६ १९३
१० SR श्रीकाकुलम श्रीकाकुलम २,६९९,४७१ ५,८३७ ४६२
११ VS विशाखापट्टणम विशाखापट्टणम ४,२८८,११३ ११,१६१ ३४०
१२ VZ विजयनगर विजयनगर २,३४२,८६८ ६,५३९ ३८४
१३ WG पश्चिम गोदावरी एलुरु ३,९३४,७८२ ७,७४२ ४९०

अरुणाचल प्रदेश संपादन

अरुणाचल प्रदेश राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत १३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AJ अंजॉ हवाई २१,०८९ ६,१९०
CH चांगलांग चांगलांग १४७,९५१ ४,६६२ ३२
EK पूर्व कामेंग सेप्पा ७८,४१३ ४,१३४ १९
ES पूर्व सियांग पासीघाट ९९,०१९ ३,६०३ २७
 · [Note 1] कामले रागा २२,२५६ २०० १११
 · [Note 2] क्रा दाडी जमीन २२,२९० २२०२ १०
KK कुरुंग कुमे कोलोरियांग ८९,७१७ ६,०४० १५
 · [Note 3] लेपा राडा बसर  ·  ·  ·
EL लोहित तेझु १४५,५३८ २,४०२ ६१
१० LD लोंगडिंग लोंगडिंग ६०,००० १,२०० ५०
११ DV लोअर दिबांग व्हॅली रोईंग ५३,९८६ ३,९०० १४
१२  · [Note 4] खालचा सियांग लिकाबली  ·  ·  ·
१३ LB लोअर सुबांसिरी झिरो ८२,८३९ ३,५०८ २४
१४  · [Note 5] नामसाई नामसाई ९५,९५० १,५८७ ६०
१५  · [Note 6] पक्के-केस्सांग लेम्मी  · १,९३२  ·
१६ PA पापुम पारे युपिआ १७६,३८५ २,८७५ ६१
१७  · [Note 7] शि योमी तातो १३,३१० २,८७५
१८  · [Note 8] सियांग पांगिन ३१,९२० २,९१९ ११
१९ TA तवांग तवांग ४९,९५० २,०८५ २४
२० TI तिरप खोंसा १११,९९७ २,३६२ ४७
२१ UD दिबांग व्हॅली अनिनी ८,००४ ९,१२९
२२ US अपर सियांग यिंगकियॉॅंग ३५,२८९ ६,१८८
२३ UB अपर सुबांसिरी दापोरिजो ८३,२०५ ७,०३२ १२
२४ WK पश्चिम कामेंग बॉमडिला ८७,०१३ ७,४२२ १२
२५ WS पश्चिम सियांग अलोंग ११२,२७२ ८,३२५ १३

आसाम संपादन

भारताच्या आसाम राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३४ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

आसाम मधील जिल्ह्यांची यादी
अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
- [Note 7] बहाली पाठशाला २५३,८१६
BK बक्सा मुशलपूर ९५३,७७३ २,००८ ४७५
BP बारपेटा बारपेटा १,६९३,६२२ ३,२४५ ५२०
BS [Note 1] बिस्वनाथ बिस्वनाथ चारियाली ६१२,४९१ १,१०० ५६०
BO बॉॅंगाइगांव बॉॅंगाइगांव ७३२,६३९ १,७२४ ४२५
CA कचर सिलचर १,७३६,३१९ ३,७८६ ४५९
CD [Note 2] चारीदेव सोनारी ४७१,४१८ १,०६९ ४४०
CH चिरांग काजलगाव ४८१,८१८ १,९७५ २४४
DR दर्रांग मंगलदाई ९०८,०९० १,८४९ ४९१
१० DM धेमाजी धेमाजी ६८८,०७७ ३,२३७ २१३
११ DU धुब्री धुब्री १,९४८,६३२ २,८३८ ६८७
१२ DI दिब्रुगढ दिब्रुगढ १,३२७,७४८ ३,३८१ ३९३
१३ NC दिमो हसाओ हाफलॉॅंग २१३,५२९ ४,८८८ ४४
१४ GP गोलपारा गोलपारा १,००८,९५९ १,८२४ ५५३
१५ GG गोलाघाट गोलाघाट १,०५८,६७४ ३,५०२ ३०२
१६ HA हैलाकंडी हैलाकंडी ६५९,२६० १,३२७ ४९७
१७ HJ [Note 3] होजाई होजाई ९३१,२१८ १,६८६ ५५०
१८ JO जोरहाट जोरहाट १,०९१,२९५ २,८५१ ३८३
१९ KU कामरूप अमिनगाव १,५१७,२०२ ३,४८० ४३६
२० KM कामरूप महानगर गुवाहाटी १,२६०,४१९ ६२७ २,०१०
२१ KG कर्बी आंगलॉॅंग दिफु ९६५,२८० १०,४३४ ९३
२२ KR करीमगंज करीमगंज १,२१७,००२ १,८०९ ६७३
२३ KJ कोक्राझार कोक्राझार ८८६,९९९ ३,१२९ २८३
२४ LA लखीमपुर लखीमपुर १,०४०,६४४ २,२७७ ४५७
२५ MJ [Note 4] माजुली गरमूर १६७,३०४ ८८० ३००
२६ MA मरीगांव मरीगांव ९५७,८५३ १,७०४ ५६२
२७ NN नागांव नागांव २,८२६,००६ ३,८३१ ७३८
२८ NB नलबारी नलबारी ७६९,९१९ १,००९ ७६३
२९ ST सिबसागर सिबसागर १,१५०,२५३ २,६६८ ४३१
३० SM [Note 5] दक्षिण सलमारा मानकचार हातसिंगिमरी ५५५,११४ ५६८ ९८०
३१ SO सोणितपुर तेजपूर १,९२५,९७५ ५,३२४ ३६२
३२ TI तिनसुकिया तिनसुकिया १,३१६,९४८ ३,७९० ३४७
३३ UD उदलगुरी उदलगुरी ८३२,७६९ १,६७६ ४९७
३४ WK [Note 6] पश्चिम कार्बी आंगलाँग हामरेन ३००,३२० ३,०३५ ९९
 1. ^[Note 1] सोणितपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१५ मध्ये बिश्वनाथ जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.[२]
 2. ^[Note 2] शिवसागर जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१५ मध्ये चरईदेव जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.[२]
 3. ^[Note 3] नागाव जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१५ मध्ये होजाई जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.[२]
 4. ^[Note 4] जोरहाट जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१६ मध्ये माजुली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली..[३][४]
 5. ^[Note 5] २०१५ मध्ये धुबरी जिल्ह्याचे विभाजन करून दक्षिण सलमारा जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.[२]
 6. ^[Note 6] कार्बी आंगलाँग जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१५ मध्ये पश्चिम कार्बी आंगलाँग जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.[२]
 7. ^[Note 7] बारपेटा जिल्ह्याचे विभाजन करून २०२० मध्ये बजाली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.[५]

बिहार संपादन

भारताच्या बिहार राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३८ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

बिहार मधील जिल्ह्यांची यादी
अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AR अरारिया अरारिया २,८०६,२०० २,८२९ ९९२
AR अरवल अरवल ७००,८४३ ६३८ १,०९८
AU औरंगाबाद औरंगाबाद २,५११,२४३ ३,३०३ ७६०
BA बांका बांका २,०२९,३३९ ३,०१८ ६७२
BE बेगुसराई बेगुसराई २,९५४,३६७ १,९१७ १,५४०
BG भागलपुर भागलपुर ३,०३२,२२६ २,५६९ १,१८०
BJ भोजपुर अरा २,७२०,१५५ २,४७३ १,१३६
BU बक्सर बक्सर १,७०७,६४३ १,६२४ १,००३
DA दरभंगा दरभंगा ३,९२१,९७१ २,२७८ १,७२१
१० EC पूर्व चम्पारण मोतीहारी ५,०८२,८६८ ३,९६९ १,२८१
११ GA गया गया ४,३७९,३८३ ४,९७८ ८८०
१२ GO गोपालगंज गोपालगंज २,५५८,०३७ २,०३३ १,२५८
१३ JA जमुई जमुई १,७५६,०७८ ३,०९९ ५६७
१४ JE जहानाबाद जहानाबाद १,१२४,१७६ १,५६९ १,२०६
१५ KM कैमुर भबुआ १,६२६,९०० ३,३६३ ४८८
१६ KT कटिहार कटिहार ३,०६८,१४९ ३,०५६ १,००४
१७ KH खगरिया खगरिया १,६५७,५९९ १,४८६ १,११५
१८ KI किशनगंज किशनगंज १,६९०,९४८ १,८८४ ८९८
१९ LA लखीसराई लखीसराई १,०००,७१७ १,२२९ ८१५
२० MP माधेपुरा माधेपुरा १,९९४,६१८ १,७८७ १,११६
२१ MB मधुबनी मधुबनी ४,४७६,०४४ ३,५०१ १,२७९
२२ MG मुंगेर मुंगेर १,३५९,०५४ १,४१९ ९५८
२३ MZ मुझफ्फरपुर मुझफ्फरपुर ४,७७८,६१० ३,१७३ १,५०६
२४ NL नालंदा बिहार शरीफ २,८७२,५२३ २,३५४ १,२२०
२५ NW नवदा नवदा २,२१६,६५३ २,४९२ ८८९
२६ PA पाटणा पाटणा ५,७७२,८०४ ३,२०२ १,८०३
२७ PU पुर्णिया पुर्णिया ३,२७३,१२७ ३,२२८ १,०१४
२८ RO रोहतास सुसाराम २,९६२,५९३ ३,८५० ७६३
२९ SH सहर्सा सहर्सा १,८९७,१०२ १,७०२ १,१२५
३० SM समस्तीपुर समस्तीपुर ४,२५४,७८२ २,९०५ १,४६५
३१ SR सरन छप्रा ३,९४३,०९८ २,६४१ १,४९३
३२ SP शेखपुरा शेखपुरा ६३४,९२७ ६८९ ९२२
३३ SO शिवहर शिवहर ६५६,९१६ ४४३ १,८८२
३४ ST सीतामढी सीतामढी ३,४१९,६२२ २,१९९ १,४९१
३५ SW शिवन शिवन ३,३१८,१७६ २,२१९ १,४९५
३६ SU सुपौल सुपौल २,२२८,३९७ २,४१० ९१९
३७ VA वैशाली हाजीपुर ३,४९५,०२१ २,०३६ १,७१७
३८ WC पश्चिम चम्पारण बेट्टिया ३,९३५,०४२ ५,२२९ ७५३

छत्तीसगढ संपादन

भारताच्या छत्तीसगढ राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३२ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

छत्तीसगढ मधील जिल्ह्यांची यादी
अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
-[टीप १] बालोद बालोद ८२६,१६५ ३,५२७ २३४
-[टीप २] बलौदा बाजार-भाटापारा बलौदा बाजार १,३०५,३४३ ४,७४८ २७५
-[टीप ३] बलरामपूर रामानुजगंज बलरामपूर ७३०,४९१ ३,८०६ १९०
BA बस्तर जगदलपूर ८३४,८७३ ४,०३० २१०
-[टीप ४] बेमेतरा बेमेतरा ७९५,७५९ २,८५५ २७०
BJ बीजापूर बीजापूर २२९,८३२ ६,५६२ ३५
BI बिलासपूर बिलासपूर १,९६१,९२२ ३,५०८ ४६०
DA दांतेवाडा दांतेवाडा ५३३,६३८ ३,४११ ५९
DH धमतरी धमतरी ७९९,१९९ २,०२९ ३९४
१० DU दुर्ग दुर्ग १,७२१,७२६ २,२३८ ७७०
११ -[टीप ५] गरियाबंद गारियाबंद ५९७,६५३ ५,८२३ १०३
१२ -[टीप ६] गौरेला-पेंद्रा-मारवाही गौरेला ३३६,४२० २,३०७ १५०
१३ JC जांजगिर-चांपा जांजगिर १,६२०,६३२ ३,८४८ ४२१
१४ JA जशपूर जशपूर नगर ८५२,०४३ ५,८२५ १४६
१५ KW कबीरधाम कवर्धा ५८४,६६७ ४,२३७ १९५
१६ KK कांकेर कांकेर ७४८,५९३ ६,५१३ ११५
१७ -[टीप ७] कोंडागांव कोंडागांव ५७८,३२६ ७,७६८ ७४
१८ KB कोरबा कोरबा १,२०६,५६३ ६,६१५ १८३
१९ KJ कोरिया बैकुंठपूर ६५९,०३९ ६,५७८ १००
२० MA महासमुंद महासमुंद १,०३२,२७५ ४,७७९ २१६
२१ MG[टीप ११] मनेंद्रगढ-चिरमिरी-भरतपूर मनेंद्रगढ - -
२२ MM[टीप ११] मोहला मानपूर मोहला - -
२३ -[टीप ८] मुंगेली मुंगेली ७०१,७०७ २,७५० २५५
२४ NR नारायणपूर नारायणपूर १४०,२०६ ६,६४० २०
२५ RG रायगढ रायगढ १,४९३,६२७ ७,०६८ २११
२६ RP रायपूर रायपूर २,१६०,८७६ २,८९२ ७५०
२७ RN राजनांदगांव राजनांदगांव १,५३७,५२० ८,०६२ १९१
२८ SB[टीप ११] सारंगढ-बिलाईगड सारंगढ - -
२९ ST[टीप ११] सक्ती सक्ती - -
३० SK [टीप ९] सुकमा सुकमा २५०,१५९ ५,८९७ ४२
३१ -[टीप १०] सुरजपूर सुरजपूर ७८९,०४३ २,७८७ २८०
३२ SJ सुरगुजा अंबिकापूर ८३९,६६१ ३,२६५ १५०
 1. ^[टीप १] २०१२ मध्ये दुर्ग जिल्ह्याचे विभाजन करून बालोद जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
 2. ^[टीप २] २०१२ मध्ये रायपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून बलौदा बाजार जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
 3. ^[टीप ३] सुरगुजा जिल्ह्याचे त्रिभाजन करून २०१२ मध्ये बलरामपूर जिल्ह्याची निर्मिती झाली
 4. ^[टीप ४] २०१२ मध्ये दुर्ग जिल्ह्याचे विभाजन करून बेमेतरा जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली
 5. ^[टीप ५] २०१२ मध्ये रायपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गरियाबंद जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली
 6. ^[टीप ६] २०२० मध्ये बिलासपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गौरेला-पेंद्रा-मारवाही जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
 7. ^[टीप ७] बस्तर जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१२ मध्ये कोंडागांव जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली
 8. ^[टीप ८] २०१२ मध्ये बिलासपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून मुंगेली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
 9. ^[टीप ९] दांतेवाडा जिल्ह्याचे विभाजन करून २०१२ मध्ये सुकमा जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली
 10. ^[टीप १०] सूरजपूर जिल्ह्याची निर्मिती २०१२ मध्ये सुरगुजा जिल्ह्याचे विभाजन करून झाली.
 11. ^[टीप ११] मनेंद्रगड-चिरमिरी-भरतपूर, मोहला मानपूर, सक्ती आणि सारंगढ-बिलाईगड जिल्ह्यांची घोषणा १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी करण्यात आली.

गोवा संपादन

भारताच्या गोवा राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत २ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

गोव्या मधील जिल्ह्यांची यादी
अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
NG उत्तर गोवा पणजी ८१७,७६१ १,७३६ ४७१
SG दक्षिण गोवा मडगांव ६३९,९६२ १,९६६ ३२६

गुजरात संपादन

भारताच्या गुजरात राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

गुजरात मधील जिल्ह्यांची यादी
अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AH अहमदाबाद अमदावाद ७,२०८,२०० ८,७०७ ८९०
AM अमरेली अमरेली १,५१३,६१४ ६,७६० २०५
AN आणंद आणंद २,०९०,२७६ २,९४२ ७११
AR अरवली मोडासा १,०५१,७४६ ३,२१७ ३२७
BK बनासकांठा पालनपुर ३,११६,०४५ १२,७०३ २९०
BR भरूच भरूच १,५५०,८२२ ६,५२४ २३८
BV भावनगर भावनगर २,८७७,९६१ ११,१५५ २८८
BT बोटाद बोटाद ६५६,००५ २,५६४ २५६
CU छोटा उदेपूर छोटा उदेपूर १,०७१,८३१ ३,२३७ ३३१
१० DA दाहोद दाहोद २,१२६,५५८ ३,६४२ ५८२
११ DG डांग आहवा २२६,७६९ १,७६४ १२९
१२ DD देवभूमी द्वारका खंभाळिया ७५२,४८४ ५,६८४ १३२
१३ GA गांधीनगर गांधीनगर १,३८७,४७८ ६४९ ६६०
१४ GS गीर सोमनाथ वेरावळ १,२१७,४७७ ३,७५४ ३२४
१५ JA जामनगर जामनगर २,१५९,१३० १४,१२५ १५३
१६ JU जुनागढ जुनागढ २,७४२,२९१ ८,८३९ ३१०
१७ KH खेडा नडियाद २,२९८,९३४ ४,२१५ ५४१
१८ KA कच्छ भूज २,०९०,३१३ ४५,६५२ ४६
१९ MH महीसागर लुणावाडा ९९४,६२४ २,५०० ४४०
२० MA महेसाणा महेसाणा २,०२७,७२७ ४,३८६ ४६२
२१ MB मोरबी मोरबी ९६०,३२९ ४,८७१ १९७
२२ NR नर्मदा राजपीपळा ५९०,३७९ २,७४९ २१४
२३ NV नवसारी नवसारी १,३३०,७११ २,२११ ६०२
२४ PM पंचमहाल गोधरा २,३८८,२६७ ५,२१९ ४५८
२५ PA पाटण पाटण १,३४२,७४६ ५,७३८ २३४
२६ PO पोरबंदर पोरबंदर ५८६,०६२ २,२९४ २५५
२७ RA राजकोट राजकोट ३,१५७,६७६ ११,२०३ २८२
२८ SK साबरकांठा हिम्मतनगर २,४२७,३४६ ७,३९० ३२८
२९ ST सुरत सुरत ६,०८१,३२२ ४,४१८ ९५३
३० SN सुरेन्द्रनगर सुरेन्द्रनगर १,७५५,८७३ १०,४८९ १६७
३१ TA तापी व्यारा ८०६,४८९ ३,४३५ २४९
३२ VD वडोदरा वडोदरा ३,६३९,७७५ ७,७९४ ४६७
३३ VL बलसाड बलसाड १,७०३,०६८ ३,०३४ ५६१

हरियाणा संपादन

भारताच्या हरियाणा राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत २२ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AM अंबाला अंबाला १,१३६,७८४ १,५६९ ७२२
BH भिवानी भिवानी १,६२९,१०९ ५,१४० ३४१
CD चरखी दादरी चरखी दादरी ५०२,२७६ १३७० ३६७
HR फरीदाबाद फरीदाबाद १,७९८,९५४ ७८३ २,२९८
FT फतेहाबाद फतेहाबाद ९४१,५२२ २,५३८ ३७१
GU गुरुग्राम गुरुग्राम १,५१४,०८५ १,२५८ १,२४१
HI हिसार हिसार १,७४२,८१५ ३,७८८ ४३८
JH झज्जर झज्जर ९५६,९०७ १,८६८ ५२२
JI जिंद जिंद १,३३२,०४२ २,७०२ ४९३
१० KT कैथल कैथल १,०७२,८६१ २,७९९ ४६७
११ KR कर्नाल कर्नाल १,५०६,३२३ २,४७१ ५९८
१२ KU कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ९६४,२३१ १,५३० ६३०
१३ MA महेंद्रगडढ नारनौल ९२१,६८० १,९०० ४८५
१४ MW नूह नुह १,०८९,४०६ १,७६५ ७२९
१५ PW पलवल पलवल १,०४०,४९३ १,३६७ ७६१
१६ PK पंचकुला पंचकुला ५५८,८९० ८१६ ६२२
१७ PP पानिपत पानिपत १,२०२,८११ १,२५० ९४९
१८ RE रेवाडी रेवाडी ८९६,१२९ १,५५९ ५६२
१९ RO रोहतक रोहतक १,०५८,६८३ १,६६८ ६०७
२० SI सिरसा सिरसा १,२९५,११४ ४,२७६ ३०३
२१ SNP सोनीपत सोनीपत १,४८०,०८० २,२६० ६९७
२२ YN यमुनानगर यमुनानगर १,२१४,१६२ १,७५६ ६८७

हिमाचल प्रदेश संपादन

भारताच्या हिमाचल प्रदेश राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत १२ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
BI बिलासपुर बिलासपुर ३८२,०५६ १,१६७ ३२७
CH चंबा चंबा ५१८,८४४ ६,५२८ ८०
HA हमीरपुर हमीरपुर ४५४,२९३ १,११८ ४०६
KA कांगरा धरमशाला १,५०७,२२३ ५,७३९ २६३
KI किन्नौर रेकॉॅंग पेओ ८४,२९८ ६,४०१ १३
KU कुलु कुलु ४३७,४७४ ५,५०३ ७९
LS लाहौल आणि स्पिति कीलॉॅंग ३१,५२८ १३,८३५
MA मंडी मंडी ९९९,५१८ ३,९५० २५३
SH शिमला शिमला ८१३,३८४ ५,१३१ १५९
१० SI सिरमौर नहान ५३०,१६४ २,८२५ १८८
११ SO सोलान सोलान ५७६,६७० १,९३६ २९८
१२ UN उना उना ५२१,०५७ १,५४० ३२८

झारखंड संपादन

भारताच्या झारखंड राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत २४ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
BO बोकारो बोकारो २,०६१,९१८ २,८६१ ७१६
CH चत्रा चत्रा १,०४२,३०४ ३,७०० २७५
DE देवघर देवघर १,४९१,८७९ २,४७९ ६०२
DH धनबाद धनबाद २,६८२,६६२ २,०७५ १,२८४
DU डुमका डुमका १,३२१,०९६ ४,४०४ ३००
ES पूर्व सिंघभूम जमशेदपूर २,२९१,०३२ ३,५३३ ६४८
GA गढवा गढवा १,३२२,३८७ ४,०६४ ३२७
GI गिरिडीह गिरिडीह २,४४५,२०३ ४,८८७ ४९७
GO गोड्डा गोड्डा १,३११,३८२ २,११० ६२२
१० GU गुमला गुमला १,०२५,६५६ ५३२७ १९३
११ HA हजारीबाग हजारीबाग १,७३४,००५ ४,३०२ ४०३
१२ JA जामताडा जामताडा ७९०,२०७ १,८०२ ४३९
१३ KH खुंटी खुंटी ५३०,२९९ २,४६७ २१५
१४ KO कोडर्मा कोडर्मा ७१७,१६९ १,३१२ ४२७
१५ LA लातेहार लातेहार ७२५,६७३ ३,६३० २००
१६ LO लोहरडागा लोहरडागा ४६१,७३८ १,४९४ ३१०
१७ PK पाकुर पाकुर ८९९,२०० १,८०५ ४९८
१८ PL पलामू डाल्टनगंज १,९३६,३१९ ५,०८२ ३८१
१९ RM रामगड रामगड ९४९,१५९ १,२१२ ६८४
२० RA रांची रांची २,९१२,०२२ ७,९७४ ५५७
२१ SA साहिबगंज साहिबगंज १,१५०,०३८ १,५९९ ७१९
२२ SK सराइकेला खरसावां सराइकेला १,०६३,४५८ २,७२५ ३९०
२३ SI सिमडेगा सिमडेगा ५९९,८१३ ३,७५० १६०
२४ WS पश्चिम सिंगभूम चैबासा १,५०१,६१९ ७,१८६ २०९

कर्नाटक संपादन

भारताच्या कर्नाटक राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३१ जिल्हे आहेत. यांची चार गटात विभागणी करण्यात आली आहे.

त्यांच्यावर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
बेळगांव BK बागलकोट बागलकोट १,८९०,८२६ ६,५८३ २८८
गुलबर्गा BL बेळ्ळारी बेळ्ळारी १,४००,९७० ४,२५२ ३३०
बेळगांव BG बेळगांव बेळगांव ४,७७८,४३९ १३,४१५ ३५६
बंगळूर BR बंगळूर ग्रामीण बंगळूर ९८७,२५७ २,२३९ ४४१
बंगळूर BN बंगळूर नागरी (शहर) बंगळूर ९,५८८,९१० २,१९० ४,३७८
गुलबर्गा BD बीदर बीदर १,७००,०१८ ५,४४८ ३१२
मैसूर CJ चामराजनगर चामराजनगर १,०२०,९६२ ५,१०२ २००
बंगळूर CB चिकबल्लपूर चिकबल्लपूर १,२५४,३७७ ४,२०८ २९८
मैसूर CK चिकमगळूर चिकमगळूर १,१३७,७५३ ७,२०१ १५८
१० बंगळूर CT चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग १,६६०,३७८ ८,४३७ १९७
११ मैसूर DK दक्षिण कन्नड मंगळूर २,०८३,६२५ ४,५५९ ४५७
१२ बंगळूर DA दावणगेरे दावणगेरे १,६४३,४९४ ४,४६० ३७०
१३ बेळगांव DH धारवाड धारवाड १,८४६,९९३ ४,२६५ ४३४
१४ बेळगांव GA गदग गदग १,०६५,२३५ ४,६५१ २२९
१५ गुलबर्गा GU गुलबर्गा गुलबर्गा २,५६४,८९२ १०,९९० २३३
१६ मैसूर HS हसन हसन १,७७६,२२१ ६,८१४ २६१
१७ बेळगांव HV हावेरी हावेरी १,५९८,५०६ ४,८२५ ३३१
१८ मैसूर KD कोडागु मडिकेरी ५५४,७६२ ४,१०२ १३५
१९ बंगळूर KL कोलार कोलार १,५४०,२३१ ४,०१२ ३८४
२० गुलबर्गा KP कोप्पळ कोप्पळ १,३९१,२९२ ५,५६५ २५०
२१ मैसूर MA मंड्या मंड्या १,८०८,६८० ४,९६१ ३६५
२२ मैसूर MY मैसूर मैसूर २,९९४,७४४ ६,८५४ ४३७
२३ गुलबर्गा RA रायचूर रायचूर १,९२४,७७३ ६,८३९ २२८
२४ बंगळूर RM रामनगर रामनगर १,०८२,७३९ ३,५७३ ३०३
२५ बंगळूर SH शिमोगा शिमोगा १,७५५,५१२ ८,४९५ २०७
२६ बंगळूर TU तुमकुर तुमकुर २,६८१,४४९ १०,५९८ २५३
२७ मैसूर UD उडुपी उडुपी १,१७७,९०८ ३,८७९ ३०४
२८ बेळगांव UK उत्तर कन्नड कारवार १,३५३,२९९ १०,२९१ १३२
२९ गुलबर्गा विजयनगर होस्पेट १,३५३,६२८ ५,६४४ २४०
३० बेळगांव BJ विजापुर विजापुर २,१७५,१०२ १०,५१७ २०७
३१ गुलबर्गा YG यादगीर यादगीर १,१७२,९८५ ५,२२५ २२४

केरळ संपादन

केरळ राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत १४ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी)[८] घनता (प्रती किमी)[७]
AL अलप्पुळा अलप्पुळा २,१२१,९४३ १,४१५ १,५०१
ER एर्नाकुलम कोची ३,२७९,८६० ३,०६३ १,०६९
ID इडुक्की पैनाव १,१०७,४५३ ४,३५६ २५४
KN कण्णुर कण्णुर २,५२५,६३७ २,९६१ ८५२
KS कासारगोड कासारगोड १,३०२,६०० १,९८९ ६५४
KL कोल्लम कोल्लम २,६२९,७०३ २,४८३ १,०५६
KT कोट्टायम कोट्टायम १,९७९,३८४ २,२०६ ८९६
KZ कोळिकोड कोळिकोड ३,०८९,५४३ २,३४५ १,३१८
MA मलप्पुरम मलप्पुरम ४,११०,९५६ ३,५५४ १,०५८
१० PL पलक्कड पलक्कड २,८१०,८९२ ४,४८२ ६२७
११ PT पथनमथित्ता पथनमथित्ता १,१९५,५३७ २,६५२ ४५३
१२ TS थ्रिसुर थ्रिसुर ३,११०,३२७ ३,०२७ १,०२६
१३ TV तिरुवअनंतपुरम तिरुवअनंतपुरम ३,३०७,२८४ २,१८९ १,५०९
१४ WA वायनाड कल्पेट्टा ८१६,५५८ २,१३० ३८३

मध्य प्रदेश संपादन

भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ५२ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
AG आगर माळवा आगर ५७१,२७५ २,७८५ २०५
AL अलीराजपूर अलीराजपूर ७२८,६७७ ३,१८२ २२९
AP अनुपपुर अनुपपूर ७४९,५२१ ३,७४७ २००
AS अशोकनगर अशोकनगर ८४४,९७९ ४,६७४ १८१
BL बालाघाट बालाघाट १,७०१,१५६ ९,२२९ १८४
BR बारवानी बारवानी १,३८५,६५९ ५,४३२ २५६
BE बेतुल बेतुल १,५७५,२४७ १०,०४३ १५७
BD भिंड भिंड १,७०३,५६२ ४,४५९ ३८२
BP भोपाळ भोपाळ २,३६८,१४५ २,७७२ ८५४
१० BU बुऱ्हानपूर बुऱ्हानपूर ७५६,९९३ ३,४२७ २२१
११ CT छत्रपूर छत्रपूर १,७६२,८५७ ८,६८७ २०३
१२ CN छिंदवाडा छिंदवाडा २,०९०,३०६ ११,८१५ १७७
१३ DM दामोह दामोह १,२६३,७०३ ७,३०६ १७३
१४ DT दातिया दातिया ७८६,३७५ २,६९४ २९२
१५ DE देवास देवास १,५६३,१०७ ७,०२० २२३
१६ DH धार धार २,१८४,६७२ ८,१५३ २६८
१७ DI दिंडोरी दिंडोरी ७०४,२१८ ७,४२७ ९४
१८ GU गुना गुना १,२४०,९३८ ६,४८५ १९४
१९ GW ग्वाल्हेर ग्वाल्हेर २,०३०,५४३ ५,४६५ ४४५
२० HA हरदा हरदा ५७०,३०२ ३,३३९ १७१
२१ HO होशंगाबाद होशंगाबाद १,२४०,९७५ ६,६९८ १८५
२२ IN इंदूर इंदूर ३,२७२,३३५ ३,८९८ ८३९
२३ JA जबलपुर जबलपूर २,४६०,७१४ ५,२१० ४७२
२४ JH झाबुआ झाबुआ १,०२४,०९१ ६,७८२ २८५
२५ KA कटनी कटनी १,२९१,६८४ ४,९४७ २६१
२६ EN खांडवा (पूर्व निमर) खांडवा १,३०९,४४३ ७,३४९ १७८
२७ WN खरगोन (पश्चिम निमर) खरगोन १,८७२,४१३ ८,०१० २३३
२८ ML मंडला मंडला १,०५३,५२२ ५,८०५ १८२
२९ MS मंदसौर मंदसौर १,३३९,८३२ ५,५३० २४२
३० MO मोरेना मोरेना १,९६५,१३७ ४,९९१ ३९४
३१ NA नरसिंगपूर नरसिंगपूर १,०९२,१४१ ५,१३३ २१३
३२ NE नीमच नीमच ८२५,९५८ ४,२६७ १९४
३३ NI निवारी निवारी ४०४,८०७ १,१७० ३४५
३४ PA पन्ना पन्ना १,०१६,०२८ ७,१३५ १४२
३५ RS रायसेन रायसेन १,३३१,६९९ ८,४६६ १५७
३६ RG राजगढ राजगढ १,५४६,५४१ ६,१४३ २५१
३७ RL रतलाम रतलाम १,४५४,४८३ ४,८६१ २९९
३८ RE रेवा रेवा २,३६३,७४४ ६,३१४ ३७४
३९ SG सागर सागर २,३७८,२९५ १०,२५२ २७२
४० ST सतना सतना २,२२८,६१९ ७,५०२ २९७
४१ SR शिहोर शिहोर १,३११,००८ ६,५७८ १९९
४२ SO शिवनी शिवनी १,३७८,८७६ ८,७५८ १५७
४३ SH शाडोल शाडोल १,०६४,९८९ ६,२०५ १७२
४४ SJ शाजापूर शाजापूर १,५१२,३५३ ६,१९६ २४४
४५ SP शिवपुर शिवपूर ६८७,९५२ ६,५८५ १०४
४६ SV शिवपुरी शिवपुरी १,७२५,८१८ १०,२९० १६८
४७ SI सिधी सिधी १,१२६,५१५ १०,५२० २३२
४८ SN सिंगरौली वैढन १,१७८,१३२ ५,६७२ २०८
४९ TI तिकमगढ तिकमगढ १,४४४,९२० ५,०५५ २८६
५० UJ उज्जैन उज्जैन १,९८६,८६४ ६,०९१ ३५६
५१ UM उमरीया उमरीया ६४३,५७९ ४,०६२ १५८
५२ VI विदिशा विदिशा १,४५८,२१२ ७,३६२ १९८

महाराष्ट्र संपादन

भारतातील महाराष्ट्र राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३६ जिल्हे आहेत. ही जिल्हे पाच मुख्य विभागामध्ये विभागली आहेत त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
नाशिक AH अहमदनगर अहमदनगर ४५,४३,०८३ १७,०४८ २६६
अमरावती AK अकोला अकोला १८,१८,६१७ ५,४२९ ३२१
अमरावती AM अमरावती अमरावती २८,८७,८२६ १२,२३५ २३७
औरंगाबाद AU औरंगाबाद औरंगाबाद ३६,९५,९२८ १०,१०७ ३६५
औरंगाबाद BI बीड बीड २५,८५,९६२ १०,६९३ २४२
नागपूर BH भंडारा भंडारा ११,९८,८१० ३,८९० २९३
अमरावती BU बुलढाणा बुलढाणा २५,८८,०३९ ९,६६१ २६८
नागपूर CH चंद्रपूर चंद्रपूर २१,९४,२६२ ११,४४३ १९२
नाशिक DH धुळे धुळे २०,४८,७८१ ८,०९५ २८५
१० नागपूर GA गडचिरोली गडचिरोली १०,७१,७९५ १४,४१२ ७४
११ नागपूर GO गोंदिया गोंदिया १३,२२,३३१ ५,४३१ २५३
१२ औरंगाबाद HI हिंगोली हिंगोली ११,७८,९७३ ४,५२६ २४४
१३ नाशिक JG जळगाव जळगाव ४२,२४,४४२ ११,७६५ ३५९
१४ औरंगाबाद JN जालना जालना १९,५८,४८३ ७,७१८ २५५
१५ पुणे KO कोल्हापूर कोल्हापूर ३८,७४,०१५ ७,६८५ ५०४
१६ औरंगाबाद LA लातूर लातूर २४,५५,५४३ ७,१५७ ३४३
१७ कोकण MC मुंबई जिल्हा ३१,४५,९६६ १५७ २०,०३६
१८ कोकण MU मुंबई उपनगर वांद्रे (पूर्व) ९३,३२,४८१ ४४६ २१,०००
१९ औरंगाबाद ND नांदेड नांदेड ३३,५६,५६६ १०,५२८ ३१९
२० नाशिक NB नंदुरबार नंदुरबार १६,४६,१७७ ५,०५५ २७६
२१ नागपूर NG नागपूर नागपूर ४६,५३,१७१ ९,८९२ ४७०
२२ नाशिक NS नाशिक नाशिक ६१,०९,०५२ १५,५३९ ३९३
२३ औरंगाबाद OS उस्मानाबाद उस्मानाबाद १६,६०,३११ ७,५६९ २१९
२४ कोकण PL पालघर पालघर २९,९०,११६ ५,३४४ ५६०
२५ औरंगाबाद PA परभणी परभणी १८,३५,९८२ ६,५११ २९५
२६ पुणे PU पुणे पुणे ९४,२६,९५९ १५,६४३ ६०३
२७ कोकण RG रायगड अलिबाग २६,३५,३९४ ७,१५२ ३६८
२८ कोकण RT रत्‍नागिरी रत्‍नागिरी १६,१२,६७२ ८,२०८ १९६
२९ पुणे SN सांगली सांगली २८,२०,५७५ ८,५७२ ३२९
३० पुणे ST सातारा सातारा ३०,०३,९२२ १०,४७५ २८७
३१ कोकण SI सिंधुदुर्ग ओरस ८,४८,८६८ ५,२०७ १६३
३२ पुणे SO सोलापूर सोलापूर ४३,१५,५२७ १४,८९५ २९०
३३ कोकण TH ठाणे ठाणे ८०,७०,०३२ ४,२१४ १,९१५
३४ नागपूर WR वर्धा वर्धा १२,९६,१५७ ६,३०९ २०५
३५ अमरावती WS वाशीम वाशीम ११,९६,७१४ ५,१५५ २४४
३६ अमरावती YA यवतमाळ यवतमाळ २७,७५,४५७ १३,५८२ २०४


मणिपूर संपादन

भारताच्या मणिपूर राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत १६ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
BPR बिश्नुपुर बिश्नुपुर २,४०,३६३ ४९६ ४१५
CDL चंदेल चंदेल १,४४,०२८ ३,३१७ ३७
CCpr चुराचांदपुर चुराचांदपुर २,७१,२७४ ४,५७४ ५०
IE पूर्व इम्फाल पोरोम्पाट ४,५२,६६१ ७१० ५५५
IW पश्चिम इम्फाल लाम्फेलपाट ५,१४,६८३ ५१९ ८४७
JBM जिरिबाम जिरिबाम ४३,८१८ २३२ १९०
KAK काक्चिंग काक्चिंग १,३५,४८१ - -
KJ कामजोंग कामजोंग ४५,६१६ २,००० २३
KPI कांगपोक्पी कांगपोक्पी १,९३,७४४ १,६९८ -
१० NL नोने नोने (लाँगमाई) - - -
११ PZ फेरजॉल फेरजॉल ४७,२५० २,२८५ २१
१२ SE सेनापती सेनापती ३,५४,७७२ ३,२६९ ११६
१३ TML तामेंगलॉॅंग तामेंगलॉॅंग १,४०,१४३ ४,३९१ २५
१४ TNL तेंगनौपल तेंगनौपल - - -
१५ TBL थोउबाल थोउबाल ४,२०,५१७ ५१४ ७१३
१६ UKR उख्रुल उख्रुल १,८३,११५ ४,५४७ ३१

मेघालय संपादन

भारताच्या मेघालय राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ११ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
EG पूर्व गारो हिल्स विल्यमनगर ३१७,६१८ २,६०३ १२१
EK पूर्व खासी हिल्स शिलॉॅंग ८२४,०५९ २,७५२ २९२
- पूर्व जैंतिया हिल्स ख्लेरियात १२२,४३६ २,११५ ५८
- उत्तर गारो हिल्स रसुबेलपारा ११८,३२५ १,११३ १०६
RB रि-भोई नॉॅंगपोह २५८,३८० २,३७८ १०९
SG दक्षिण गारो हिल्स बाघमरा १४२,५७४ १,८५० ७७
- नैऋत्य गारो हिल्स अंपती १७२,४९५ ८२२ २१०
- नैऋत्य खासी हिल्स मॉकिर्वत ११०,१५२ १,३४१ ८२
WG पश्चिम जैंतिया हिल्स जोवाई २७०,३५२ १,६९३ १६०
१० WG पश्चिम गारो हिल्स तुरा ६४२,९२३ ३,७१४ १७३
११ WK पश्चिम खासी हिल्स नॉॅंगस्टॉइन ३८५,६०१ ५,२४७ ७३

मिझोरम संपादन

भारताच्या मिझोरम राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ११ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
AI ऐझॉल ऐझॉल ४०४,०५४ ३,५७७ ११३
CH चंफाइ चंफाइ १२५,३७० ३,१६८ ३९
- ह्नाहतियाल ह्नाहतियाल २८,४६८
- खॉझॉल खॉझॉल
KO कोलासिब कोलासिब ८३,०५४ १,३८६ ६०
LA लॉॅंग्ट्लाइ लॉॅंग्ट्लाइ ११७,४४४ २,५१९ ४६
LU लुंग्लेइ लुंग्लेइ १५४,०९४ ४,५७२ ३४
MA मामित मामित ८५,७५७ २,९६७ २८
SA सैहा सैहा ५६,३६६ १,४१४ ४०
१० - सैतुल सैतुल
११ SE सरछिप सरछिप ६४,८७५ १,४२४ ४६

नागालॅंड संपादन

भारताच्या नागालॅंड राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत १५ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
DI चुमूकेदिमा चुमूकेदिमा १२५,४०० ५७० २२०
DI दिमापूर जिल्हा दिमापूर ३७९,७६९ ९२६ ४१०
KI किफिरे किफिरे ७४,०३३ १,२५५ ६६
KO कोहिमा जिल्हा कोहिमा २७०,०६३ १,०४१ २१३
LO लाँगलेंग लाँगलेंग ५०,५९३ ८८५ ८९
MK मोकोकचुंग जिल्हा मोकोकचुंग १९३,१७१ १,६१५ १२०
MN मोन जिल्हा मोन २५९,६०४ १,७८६ १४५
 · निउलँड निउलँड ११,८७६
 · नोकलक नोकलक ५९,३०० १,१५२ ५१
१० PE पेरेन पेरेन १६३,२९४ २,३०० ५५
११ PH फेक पेक १६३,२९४ २,०२६ ८१
१२ त्सेमिन्यु त्सेमिन्यु ६३,६२९ २५६ २४९
१३ TU तुएनसांग जिल्हा तुएनसांग ४१४,८०१ ४,२२८ ९८
१४ WO वोखा जिल्हा वोखा १६६,२३९ १,६२८ १२०
१५ ZU झुन्हेबोटो जिल्हा झुन्हेबोटो १४१,०१४ १,२५५ ११२

ओडिशा संपादन

भारताच्या ओडिशा राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३० जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AN अंगुल अंगुल १,२७१,७०३ ६,२३२ १९९
BD बौध बौध ४३९,९१७ ३,०९८ १४२
BH भद्रक भद्रक १,५०६,५२२ २,५०५ ६०१
BL बालनगिर बालनगिर १,६४८,५७४ ६,५७५ २५१
BR बरागढ बरागढ १,४७८,८३३ ५,८३७ २५३
BW बालेश्वर बालेश्वर २,३१७,४१९ ३,६३४ ६०९
CU कटक कटक २,६१८,७०८ ३,९३२ ६६६
DE देवगढ देवगढ ३१२,१६४ २,७८१ १०६
DH धेनकनाल धेनकनाल १,१९२,९४८ ४,४५२ २६८
१० GN गंजम छत्रपुर ३,५२०,१५१ ८,०७०.६ ४२९
११ GP गजपती परालाखेमुंडी ५७५,८८० ३,८५० १३३
१२ JH झर्सुगुडा झर्सुगुडा ५७९,४९९ २,०८१ २७४
१३ JP जाजपुर पानीकोइली १,८२६,२७५ २,८८८ ६३०
१४ JS जगतसिंगपुर जगतसिंगपुर १,१३६,६०४ १,७५९ ६८१
१५ KH खोर्दा जिल्हा भुवनेश्वर २,२४६,३४१ २,८८७.५ ७९९
१६ KJ केओन्झार केओन्झार १,८०२,७७७ ८,२४० २१७
१७ KL कालाहंडी भवानीपटना १,५७३,०५४ ७,९२० १९९
१८ KN कंधमाल फुलबनी ७३१,९५२ ८,०२१ ९१
१९ KO कोरापुट कोरापुट १,३७६,९३४ ८,८०७ १५६
२० KP केंद्रापरा केंद्रापरा १,४३९,८९१ २,६४४ ५४५
२१ ML मलकनगिरी मलकनगिरी ६१२,७२७ ५,७९१ १०६
२२ MY मयूरभंज बारीपाडा २,५१३,८९५ १०,४१८ २४१
२३ NB नबरंगपुर नबरंगपुर १,२१८,७६२ ५,२९४ २३०
२४ NU नुआपाडा नुआपाडा ६०६,४९० ३,४०८ १५७
२५ NY नयागढ नयागढ ९६२,२१५ ३,८९० २४७
२६ PU पुरी पुरी १,६९७,९८३ ३,०५१ ४८८
२७ RA रायगडा रायगडा ९६१,९५९ ७,५८४.७ १३६
२८ SA संबलपुर संबलपुर १,०४४,४१० ६,७०२ १५८
२९ SO सोनेपुर सोनेपुर ६५२,१०७ २,२८४ २७९
३० SU सुंदरगढ सुंदरगढ २,०८०,६६४ ९,७१२ २१४

पंजाब संपादन

भारताच्या पंजाब राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत २३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
AM अमृतसर अमृतसर २,४९०,८९१ २,६७३ ९३२
BNL बर्नाला बर्नाला ५९६,२९४ १,४२३ ४१९
BA भटिंडा भटिंडा १,३८८,८५९ ३,३५५ ४१४
FI फिरोजपुर फिरोजपुर २,०२६,८३१ ५,३३४ ३८०
FR फरीदकोट फरीदकोट ६१८,००८ १,४७२ ४२४
FT फतेहगढ साहिब फतेहगढ साहिब ५९९,८१४ १,१८० ५०८
FA फजिल्का फजिल्का १,१८०,४८३ ३११३ ३७९
GU गुरदासपुर गुरदासपुर २,२९९,०२६ ३,५४२ ६४९
HO होशियारपुर होशियारपूर १,५८२,७९३ ३,३९७ ४६६
१० JA जलंधर जलंधर २,१८१,७५३ २,६२५ ८३१
११ KA कपुरथला कपुरथला ८१७,६६८ १,६४६ ५०१
१२ LU लुधियाना लुधियाना ३,४८७,८८२ ३,७४४ ९७५
१३ मालेरकोटला मालेरकोटला ४२९,७५४ ८३७
१४ MA मान्सा मान्सा ७६८,८०८ २,१७४ ३५०
१५ MO मोगा मोगा ९९२,२८९ २,२३५ ४४४
१६ MU श्री मुक्तसर साहिब श्री मुक्तसर साहिब ९०२,७०२ २,५९६ ३४८
१७ PA पठाणकोट पठाणकोट ६२६,१५४ ९२९ ६७४
१८ PA पतियाला पतियाला २,८९२,२८२ ३,१७५ ५९६
१९ RU रुपनगर रुपनगर ६८३,३४९ १,४०० ४८८
२० SAS साहिबजादा अजितसिंग नगर साहिबजादा अजितसिंग नगर ९८६,१४७ १,१८८ ८३०
२१ SA संगरुर संगरुर १,६५४,४०८ ३,६८५ ४४९
२२ PB शहीद भगतसिंग नगर नवान शहर ६१४,३६२ १,२८३ ४७९
२३ TT तरन तारन तरन तारन साहिब १,१२०,०७० २,४१४ ४६४

राजस्थान संपादन

भारताच्या राजस्थान राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AJ अजमेर अजमेर २,५८४,९१३ ८,४८१ ३०५
AL अलवार अलवार ३,६७१,९९९ ८,३८० ४३८
BI बिकानेर बिकानेर २,३६७,७४५ २७,२४४ ७८
BM बारमेर बारमेर २,६०४,४५३ २८,३८७ ९२
BN बांसवाडा बांसवाडा १,७९८,१९४ ५,०३७ ३९९
BP भरतपुर भरतपुर २,५४९,१२१ ५,०६६ ५०३
BR बरान बरान १,२२३,९२१ ६,९५५ १७५
BU बुंदी बुंदी १,११३,७२५ ५,५५० १९३
BW भिलवाडा भिलवाडा २,४१०,४५९ १०,४५५ २३०
१० CR चुरू चुरू २,०४१,१७२ १६,८३० १४८
११ CT चित्तोडगढ चित्तोडगढ १,५४४,३९२ १०,८५६ १९३
१२ DA दौसा दौसा १,६३७,२२६ ३,४२९ ४७६
१३ DH धोलपुर धोलपूर १,२०७,२९३ ३,०८४ ३९८
१४ DU डुंगरपुर डुंगरपूर १,३८८,९०६ ३,७७१ ३६८
१५ GA गंगानगर गंगानगर १,९६९,५२० १०,९९० १७९
१६ HA हनुमानगढ हनुमानगढ १,७७९,६५० ९,६७० १८४
१७ JJ झुनझुनू झुनझुनू २,१३९,६५८ ५,९२८ ३६१
१८ JL जालोर जालोर १,८३०,१५१ १०,६४० १७२
१९ JO जोधपुर जोधपुर ३,६८५,६८१ २२,८५० १६१
२० JP जयपुर जयपूर ६,६६३,९७१ ११,१५२ ५९८
२१ JS जेसलमेर जेसलमेर ६७२,००८ ३८,४०१ १७
२२ JW झालावाड झालावाड १,४११,३२७ ६,२१९ २२७
२३ KA करौली करौली १,४५८,४५९ ५,५३० २६४
२४ KO कोटा कोटा १,९५०,४९१ ५,४४६ ३७४
२५ NA नागौर नागौर ३,३०९,२३४ १७,७१८ १८७
२६ PA पाली पाली २,०३८,५३३ १२,३८७ १६५
२७ PG प्रतापगढ प्रतापगढ ८६७,८४८ ४,११२ २११
२८ RA रजसामंड रजसामंड १,१५८,२८३ ३,८५३ ३०२
२९ SK सिकर सिकर २,६७७,७३७ ७,७३२ ३४६
३० SM सवाई माधोपूर सवाई माधोपूर १,३३८,११४ ४,५०० २५७
३१ SR सिरोही सिरोही १,०३७,१८५ ५,१३६ २०२
३२ TO टोंक टोंक १,४२१,७११ ७,१९४ १९८
३३ UD उदयपूर उदयपूर ३,०६७,५४९ १३,४३० २४२

सिक्किम संपादन

भारताच्या सिक्किम राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ६ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
ES पूर्व सिक्किम गंगटोक २८१,२९३ ९५४ २९५
NS उत्तर सिक्किम मंगन ४३,३५४ ४,२२६ १०
PS पाक्योंग पाक्योंग ७४,५८३ ४०४ १८०
सोरेंग सोरेंग
SS दक्षिण सिक्किम नामची १४६,७४२ ७५० १९६
WS पश्चिम सिक्किम ग्यालशिंग १३६,२९९ १,१६६ ११७

तमिळनाडू संपादन

भारताच्या तमिळनाडू राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३८ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AY अरियालूर अरियालूर ७५२,४८१ ३,२०८ ३८७
CGL चेंगलपट्टू चेंगलपट्टू २,५५६,२४४ २,९४५ ८६८
CH चेन्नई चेन्नई ७,१३९,८८२ ४२६ १७,०००
CO कोइम्बतुर कोइम्बतुर ३,४७२,५७८ ४,७२३ ७४८
CU कड्डलोर कड्डलोर २,६००,८८० ३,९९९ ७०२
DH धर्मपुरी धर्मपुरी १,५०२,९०० ४,५३२ ३३२
DGL दिंडीगुल दिंडीगुल २,१६१,३६७ ६,०५८ ३५७
ER इरोड इरोड २,२५९,६०८ ५,७१४ ३९७
KL कल्लकुरिची कल्लकुरिची १,६८२,६८७ ३,५२० ४७८
१० KC कांचीपुरम कांचीपुरम १,१६६,४०१ १,६५६ ७०४
११ KK कन्याकुमारी नागरकोइल १,८६३,१७८ १,६८५ १,१०६
१२ KA करुर करुर १,०७६,५८८ २,९०१ ३७१
१३ KR कृष्णगिरी कृष्णगिरी १,८८३,७३१ ५,०८६ ३७०
१४ MDU मदुरै मदुरै ३,१९१,०३८ ३,६७६ ८२३
१५ MUI मयिलादुथुरै मयिलादुथुरै ९१८,३५६ १,१७२ ७८४
१६ NG नागपट्टिनम नागपट्टिनम १,६१४,०६९ २,७१६ ६६८
१७ NI निलगिरी उदगमंडलम ७३५,०७१ २,५४९ २८८
१८ NM नमक्कल नमक्कल १,७२१,१७९ ३,४२९ ५०६
१९ PE पेराम्बलुर पेराम्बलुर ५६४,५११ १,७५२ ३२३
२० PU पुदुक्कट्टै पुदुक्कट्टै १,९१८,७२५ ४,६५१ ३४८
२१ RA रामनाथपुरम रामनाथपुरम १,३३७,५६० ४,१२३ ३२०
२२ RN राणीपेठ राणीपेठ १,२१०,२७७ २,२३४ ५२४
२३ SA सेलम सेलम ३,४८०,००८ ५,२४५ ६६३
२४ SVG शिवगंगा शिवगंगा १,३४१,२५० ४,०८६ ३२४
२५ TS तेनकाशी तेनकाशी १४,०७,६२७ २९१६ ४८३
२६ TP तिरुपूर तिरुपूर २,४७१,२२२ ५,१०६ ४७६
२७ TC तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली २,७१३,८५८ ४,४०७ ६०२
२८ TH तेनी तेनी १,२४३,६८४ ३,०६६ ४३३
२९ TI तिरुनलवेली तिरुनलवेली १,६६५,२५३ ३,८४२ ४३३
३० TJ तंजावर तंजावर २,४०२,७८१ ३,३९७ ६९१
३१ TK तूतुकुडी तूतुकुडी १,७३८,३७६ ४,५९४ ३७८
३२ TP तिरुपत्तूर तिरुपत्तूर १,१११,८१२ १,७९८ ६१८
३३ TL तिरुवल्लूर तिरुवल्लूर ३,७२५,६९७ ३,४२४ १,०४९
३४ TR तिरुवरुर तिरुवरुर १,२६८,०९४ २,३७७ ५३३
३५ TV तिरुवनमलै तिरुवनमलै २,४६८,९६५ ६,१९१ ३९९
३६ VE वेल्लूर वेल्लूर १,६१४,२४२ २,०८० ७७६
३७ VL विलुपुरम विलुपुरम २,०९३,००३ ३,७२५ ५६२
३८ VR विरुधु नगर विरुधु नगर १,९४३,३०९ ३,४४६ ४५४

तेलंगणा संपादन

भारताच्या तेलंगणा राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ३३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.[९]

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AD आदिलाबाद आदिलाबाद ७,०८,९५२ ४,१८५.९७ १७१
 · भद्राद्री कोठगुडम कोठगुडम १३,०४,८११ ८,९५१.०० १४३
WL हनमकोंडा हनमकोंडा ११,३५,७०७ १,३०४.५० ८२६
HY हैद्राबाद हैद्राबाद ३९,४३,३२३ २१७ १८,१७२
 · जगित्याल जगित्याल ९,८३,४१४ ३,०४३.२३ ४०७
 · जनगांव जनगांव ५,८२,४५७ २,१८७.५० २५९
 · जयशंकर भूपालपल्ली भूपालपल्ली ७,१२,२५७ ६,३६१.७० ११५
 · जोगुलांबा गदवाल गदवाल ६,६४,९७१ २,९२८.०० २०८
 · कामारेड्डी कामारेड्डी ९,७२,६२५ ३,६५१.०० २६६
१० KA करीमनगर करीमनगर १०,१६,०६३ २,३७९.०७ ४७३
११ KH खम्मम खम्मम १४,०१,६३९ ४,४५३.०० ३२१
१२  · कुमुरम भीम आसिफाबाद आसिफाबाद ५,१५,८३५ ४,३००.१६ १०६
१३  · महबूबाबाद महबूबाबाद ७,७०,१७० २,८७६.७० २६९
१४ MA महबूबनगर महबूबनगर १३,१८,११० ४,०३७.०० २८१
१५  · मंचिर्याल मंचिर्याल ८,०७,०३७ ४,०५६.३६ २०१
१६ ME मेदक मेदक ७,६७,४२८ २,७४०.८९ २७५
१७  · मेडचल-मलकाजगिरी शामीरपेठ २५,४२,२०३ ५,००५.९८ २,२५१
१८  · मुलुगु मुलुगु २,९४,६७१ ३,८८१ १२४
१९ NA नलगोंडा नलगोंडा १६,३१,३९९ २,४४९.७९ २२७
२०  · नारायणपेट नारायणपेट ५,६६,८७४ २३३६.४४ २४३
२१  · नागरकर्नूल नागरकर्नूल ८,९३,३०८ ६,५४५.०० १२४
२२  · निर्मल निर्मल ७,०९,४१५ ३,५६२.५१ १८५
२३ NI निजामाबाद निजामाबाद १५,३४,४२८ ४,१५३.०० ३६६
२४  · पेद्दपल्ली पेद्दपल्ली ७,९५,३३२ ४,६१४.७४ ३५६
२५  · राजन्ना सिरिसिल्ला सिरिसिल्ला ५,४६,१२१ २,०३०.८९ २७३
२६ RA रंगारेड्डी हैद्राबाद २५,५१,७३१ १,०३८.०० ४८६
२७  · संगारेड्डी संगारेड्डी १५,२७,६२८ ४,४६४.८७ ३४७
२८  · सिद्दिपेट सिद्दिपेट ९,९३,३७६ ३,४२५.१९ २७९
२९  · सूर्यापेट सूर्यापेट १०,९९,५६० ३,३७४.४७ ३०५
३०  · विकाराबाद विकाराबाद ८,८१,२५० ३,३८५.०० २७४
३१  · वनपर्ति वनपर्ति ७,५१,५५३ २,९३८.०० २६८
३२  · वरंगल वरंगल ७,१६,४५७ २,१७५.५० ३३०
३३  · यदाद्रि भुवनगिरी भुवनगिरी ७,२६,४६५ ३,०९१.४८ २३९

त्रिपुरा संपादन

भारताच्या त्रिपुरा राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ८ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
DH धलाई अम्बासा ३७७,९८८ २,४०० १५७
GM गोमती जिल्हा उदयपूर, त्रिपुरा ४३६,८६८ १५२२.८ २८७
KH खोवाई जिल्हा खोवाई ३२७,३९१ १००५.६७ ३२६
NT उत्तर त्रिपुरा धर्मनगर ४१५,९४६ १४४४.५ २८८
SP सिपाहीजाला जिल्हा बिश्रामगंज ४८४,२३३ १०४४.७८ ४६३
ST दक्षिण त्रिपुरा बेलोनिया ४३३,७३७ १५३४.२ २८३
UK उनाकोटी जिल्हा कैलासहर २७७,३३५ ५९१.९३ ४६९
WT पश्चिम त्रिपुरा अगरतला ९१७,५३४ ९४२.५५ ९७३

उत्तर प्रदेश संपादन

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत ७५ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत[६] जिल्हा[७] मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)[७]
AG आग्रा आग्रा ४३,८०,७९३ ४,०२७ १,०८४
AL अलिगढ अलिगढ ३६,७३,८४९ ३,७४७ १,००७
FZ अयोध्या अयोध्या २४,६८,३७१ २,७६५ १,०५४
AN आंबेडकर नगर अकबरपूर २३,९८,७०९ २,३७२ १,०२१
AM अमेठी अमेठी २५,४९,९३५ ३,०६३ ८३०
JP अमरोहा अमरोहा १८,३८,७७१ २,३२१ ८१८
AU औरैया औरैया १३,७२,२८७ २,०५१ ६८१
AZ आझमगढ आझमगढ ४६,१६,५०९ ४,०५३ १,१३९
BG बागपत बागपत १३,०२,१५६ १,३४५ ९८६
१० BH बाहरैच बाहरैच २३,८४,२३९ ४,९२६ ४१५
११ BL बलिया बलिया ३२,२३,६४२ २,९८१ १,०८१
१२ BP बलरामपुर बलरामपुर २१,४९,०६६ ३,३४९ ६४२
१३ BN बांदा बांदा १७,९९,५४१ ४,४१३ ४०४
१४ BB बाराबंकी बाराबंकी ३२,५७,९८३ ३,८२५ ७३९
१५ BR बरैली बरैली ४४,६५,३४४ ४,१२० १,०८४
१६ BS बस्ती बस्ती २४,६१,०५६ २,६८७ ९१६
१७ BH संत रविदास नगर (भदोही) ग्यानपुर १५,५४,२०३ ९६० १,५३१
१८ BI बिजनोर बिजनोर ३६,८३,८९६ ४,५६१ ८०८
१९ BD बदायूं बदायूं ३७,१२,७३८ ५,१६८ ७१८
२० BU बुलंदशहर बुलंदशहर ३४,९८,५०७ ३,७१९ ७८८
२१ CD चंदौली चंदौली १९,५२,७१३ २,५५४ ७६८
२२ CT चित्रकूट चित्रकूटधाम ९,९०,६२६ ३,२०२ ३१५
२३ DE देवरिया देवरिया ३०,९८,६३७ २,५३५ १,२२०
२४ ET इटाह इटाह १७,६१,१५२ २,४५६ ७१७
२५ EW इटावा इटावा १५,७९,१६० २,२८७ ६८३
२६ FR फरुखाबाद फतेहगढ १८,८७,५७७ २,२७९ ८६५
२७ FT फतेहपुर फतेहपुर २६,३२,६८४ ४,१५२ ६३४
२८ FI फिरोझाबाद फिरोझाबाद २४,९६,७६१ २,३६१ १,०४४
२९ GB गौतम बुद्ध नगर नोइडा १६,७४,७१४ १,२६९ १,२५२
३० GZ गाझियाबाद गाझियाबाद ४६,६१,४५२ १,१७५ ३,९६७
३१ GP गाझीपुर गाझीपुर ३६,२२,७२७ ३,३७७ १,०७२
३२ GN गोंदा गोंदा ३४,३१,३८६ ४,४२५ ८५७
३३ GR गोरखपुर गोरखपुर ४४,३६,२७५ ३,३२५ १,३३६
३४ HM हमीरपुर हमीरपुर ११,०४,०२१ ४,३२५ २६८
३५ PN हापुड हापुड १३,३८,२११ ६६० २,०२८
३६ HR हरडोई हरडोई ४०,९१,३८० ५,९८६ ६८३
३७ HT हाथरस हाथरस १५,६५,६७८ १,७५२ ८५१
३८ JL जलौन ओराई १६,७०,७१८ ४,५६५ ३६६
३९ JU जौनपुर जौनपुर ४४,७६,०७२ ४,०३८ १,१०८
४० JH झांसी झांसी २०,००,७५५ ५,०२४ ३९८
४१ KJ कनौज कनौज १६,५८,००५ १,९९३ ७९२
४२ KD कानपुर देहात अकबरपूर १७,९५,०९२ ३,०२१ ५९४
४३ KN कानपुर नगर कानपुर ४५,७२,९५१ ३,१५६ १,४१५
४४ KR कासगंज कासगंज १४,३८,१५६ १,९५५ ७३६
४५ KS कौशंबी मंझनपुर १५,९६,९०९ १,८३७ ८९७
४६ KU कुशीनगर पदारौना ३५,६०,८३० २,९०९ १,२२६
४७ LK लखीमपुर खेरी लखीमपूर ४०,१३,६३४ ७,६७४ ५२३
४८ LA ललितपुर ललितपुर १२,१८,००२ ५,०३९ २४२
४९ LU लखनौ लखनौ ४५,८८,४५५ २,५२८ १,८१५
५० MG महाराजगंज महाराजगंज २६,६५,२९२ २,९५३ ९०३
५१ MH महोबा महोबा ८,७६,०५५ २,८४७ २८८
५२ MP मैनपुरी मैनपुरी १८,४७,१९४ २,७६० ६७०
५३ MT मथुरा मथुरा २५,४१,८९४ ३,३३३ ७६१
५४ MB मौ मौ २२,०५,१७० १,७१३ १,२८७
५५ ME मेरठ मेरठ ३४,४७,४०५ २,५२२ १,३४२
५६ MI मिर्झापुर मिर्झापुर २४,९४,५३३ ४,५२२ ५६१
५७ MO मोरादाबाद मोरादाबाद ४७,७३,१३८ ३,७१८ १,२८४
५८ MU मुझफ्फरनगर मुझफ्फरनगर ४१,३८,६०५ ४,००८ १,०३३
५९ PI पिलीभीत पिलीभीत २०,३७,२२५ ३,४९९ ५६७
६० PR प्रतापगढ प्रतापगढ ३१,७३,७५२ ३,७१७ ८५४
६१ AH प्रयागराज प्रयागराज ५९,५९,७९८ ५,४८१ १,०८७
६२ RB राय बरेली राय बरेली ३४,०४,००४ ४,६०९ ७३९
६३ RA रामपुर रामपुर २३,३५,३९८ २,३६७ ९८७
६४ SA सहारनपुर सहारनपुर ३४,६४,२२८ ३,६८९ ९३९
६५ SM संभल संभल २२,१७,०२० २४५३ ८९०
६६ SK संत कबीर नगर खलीलाबाद १७,१४,३०० १,४४२ १,०१४
६७ SJ शाहजहानपुर शाहजहानपुर ३०,०२,३७६ ४,५७५ ६७३
६८ SH शामली शामली १२,७४,८१५ १,०६३ १,२००
६९ SV श्रावस्ती श्रावस्ती ११,१४,६१५ १,९४८ ५७२
७० SN सिद्धार्थ नगर नवगढ २५,५३,५२६ २,७५१ ८८२
७१ SI सीतापुर सीतापुर ४४,७४,४४६ ५,७४३ ७७९
७२ SO सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज १८,६२,६१२ ६,७८८ २७४
७३ SU सुलतानपुर सुलतानपुर ३७,९०,९२२ ४,४३६ ८५५
७४ UN उन्नाव उन्नाव ३१,१०,५९५ ४,५६१ ६८२
७५ VA वाराणसी वाराणसी ३६,८२,१९४ १,५३५ २,३९९

उत्तराखंड संपादन

भारताच्या उत्तराखंड राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत १७ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AL अलमोडा अलमोडा ६२१,९२७ ३,०९० १९८
BA बागेश्वर बागेश्वर २५९,८४० २,३१० ११६
CL चामोली गोपेश्वर ३९१,११४ ७,६९२ ४९
CP चंपावत चंपावत २५९,३१५ १,७८१ १४७
DD देहरादून देहरादून १,६९८,५६० ३,०८८ ५५०
दिदीहाट दिदीहाट १६३,१९६
HA हरिद्वार हरिद्वार १,९२७,०२९ २,३६० ८१७
कोटद्वार कोटद्वार ३,६५,८५० १,४२६
NA नैनिताल नैनिताल ९५५,१२८ ३,८५३ २२५
१० PG पौडी गढवाल पौडी ६८६,५२७ ५,४३८ १२९
११ PI पिथोरगढ पिथोरगढ ४८५,९९३ ७,११० ६९
१२ राणीखेत राणीखेत ३२२,४०८ १,३९७
१३ RP रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग २३६,८५७ १,८९६ ११९
१४ TG तेहरी गढवाल नवी तेहरी ६१६,४०९ ४,०८५ १६९
१५ US उधमसिंग नगर रूद्रपुर १,६४८,३६७ २,९१२ ६४८
१६ UT उत्तरकाशी उत्तरकाशी ३२९,६८६ ७,९५१ ४१
१७ यमुनोत्री यमुनोत्री १३८,५५९ २,८३९

पश्चिम बंगाल संपादन

भारताच्या सिक्किम राज्यात जानेवारी २०२२ पर्यंत २३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AD अलिपूरद्वार अलिपूरद्वार १,५०१,९८३ ३,१३६ ४७९
BN बांकुरा बांकुरा ३,५९६,२९२ ६,८८२ ५२३
BR पश्चिम बर्धमान आसनसोल २,८८२,०३१ १,६०३ १,७९८
BR पूर्व बर्धमान वर्धमान ४,८३५,५३२ ५,४३३ ८९०
BI बीरभूम सुरी ३,५०२,३८७ ४,५४५ ७७१
KB कूच बिहार कूच बिहार २,८२२,७८० ३,३८७ ८३३
DD दक्षिण दिनाजपुर बालुरघाट १,६७०,९३१ २,१८३ ७५३
DA दार्जीलिंग दार्जीलिंग १,५९५,१८१ २,०९३ ७६२
HG हुगळी चिन्सुराह ५,५२०,३८९ ३,१४९ १,७५३
१० HR हावडा हावडा ४,८४१,६३८ १,४६७ ३,३००
११ JA जलपाइगुडी जलपाइगुडी ३,८६९,६७५ ६,२२७ ६२१
१२ JH झारग्राम झारग्राम १,१३६,५४८ ३,०३८ ३७४
१३ KA कालिम्पॉन्ग कालिम्पॉन्ग २५१,६४२ १,०५४ २३९
१४ KO कोलकाता कोलकाता ४,४८६,६७९ २०६.०८ २४,२५२
१५ MA मालदा इंग्लिश बझार ३,९९७,९७० ३,७३३ १,०७१
१६ MSD मुर्शिदाबाद बहरामपुर ७,१०२,४३० ५,३२४ १,३३४
१७ NA नदिया कृष्णनगर ५,१६८,४८८ ३,९२७ १,३१६
१८ PN उत्तर २४ परगणा बारासात १०,०८२,८५२ ४,०९४ २,४६३
१९ PM पश्चिम मेदिनीपूर मिदनापूर ४,७७६,९०९ ६,३०८ ७५७
२० PR पूर्वा मेदिनीपूर तामलुक ५,०९५,८७५ ४,७३६ १,०७६
२१ PU पुरुलिया पुरुलिया २,९२७,९६५ ६,२५९ ४६८
२२ PS दक्षिण २४ परगणा अलिपोर ८,१६१,९६१ ९,९६० ८१९
२३ UD उत्तर दिनाजपुर रायगंज ३,०००,८४९ ३,१८० ९५६

केंद्रशासित प्रदेश संपादन

अंदमान आणि निकोबार बेटे संपादन

भारताच्या अंदमान आणि निकोबार मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत ३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
NI निकोबार कार निकोबार ३६,८४२ १,८४१ २०
NA उत्तर आणि मध्य अंदमान मायाबंदर १,०५,५९७ ३,७३६ २८
SA दक्षिण अंदमान पोर्ट ब्लेर २,३८,१४२ २,६७२ ८९

दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव संपादन

भारताच्या दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत ३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
DA दमण दमण १,९१,१७३[१०] ७२[११] २,६५१
DI दीव दीव ५२,०७४[१२] ३९[१३] २,०५८
DN दादरा आणि नगर हवेली सिल्वासा ३,४३,७०९ ४९१ ७००

जम्मू आणि काश्मीर संपादन

भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत २० जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
AN अनंतनाग जिल्हा अनंतनाग १०,७०,१४४ २८५३ ३७५
BD बडगाम जिल्हा बडगाम ७,३५,७५३ १४०६ ५३७
BPR बांडीपोर जिल्हा बांडीपोर ३,८५,०९९ ३,०१० १२८
BR बारामुल्ला जिल्हा बारामुल्ला १०,१५,५०३ ३३२९ ३०५
DO डोडा जिल्हा डोडा ४,०९,५७६ २,६२५ ७९
GB गांदरबल जिल्हा गांदरबल २,९७,००३ १९७९ १,१५१
JA जम्मू जिल्हा जम्मू १५,२६,४०६ ३,०९७ ५९६
KT कथुआ जिल्हा कथुआ ६,१५,७११ २,६५१ २३२
KW किश्तवार जिल्हा किश्तवार २,३०,६९६ ७,७३७ ३०
१० KG कुलगाम जिल्हा कुलगाम ४,२२,७८६ ४५७ ९२५
११ KU कुपवाडा जिल्हा कुपवाडा ८,७५,५६४ २,३७९ ३६८
१२ PO पूंच जिल्हा पूंच ४,७६,८२० १,६७४ २८५
१३ PU पुलवामा जिल्हा पुलवामा ५,७०,०६० १,३९८ ५९८
१४ RA राजौरी जिल्हा राजौरी ६,१९,२६६ २,६३० २३५
१५ RB रामबन जिल्हा रामबन २,८३,३१३ १,३३० २१३
१६ RS रियासी जिल्हा रियासी ३,१४,७१४ १७१० १८४
१७ SB संबा जिल्हा संबा ३,१८,६११ ९१३ ३१८
१८ SH शुपियन जिल्हा शुपियन २,६५,९६० ३१२ ८५२
१९ SR श्रीनगर जिल्हा श्रीनगर १२,६९,७५१ २,२२८ ७०३
२० UD उधमपूर जिल्हा उधमपूर ५,५५,३५७ ४,५५० २११

लडाख संपादन

भारताच्या लडाख मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत २ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
KR कारगिल कारगिल १,४३,३८८ १४,०३६ १०
LE लेह लेह १,३३,४८७ ४५,११०

लक्षद्वीप संपादन

भारताच्या लक्षद्वीप मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत १ जिल्हा आहे. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
LD लक्षद्वीप कवरत्ती ६४,४७३ ३० २१४९

दिल्ली संपादन

दिल्ली मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत ११ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
CD मध्य दिल्ली दर्यागंज ५,८२,३२० २५ २७,७३०
ED पूर्व दिल्ली शास्त्री नगर १७,०९,३४६ ४४० २७,१३२
ND नवी दिल्ली जामनगर हाऊस १,४२,००४ २२ ४,०५७
NO उत्तर दिल्ली अलिपूर ८,८७,९७८ ५९ १४,५५७
NE उत्तर पूर्व दिल्ली नंद नगरी २२,४१,६२४ ५२ ३६,१५५
NW उत्तर पश्चिम दिल्ली कंझावाला ३६,५६,५३९ १३० ८,२५४
 · शाहदरा नंद नगरी  · ५९.७५  ·
SD दक्षिण दिल्ली साकेत २७,३१,९२९ २५० ११,०६०
 · दक्षिण पूर्व दिल्ली लाजपत नगर[१४] १५,००,६३६ १०२ १५,०००
१० SW दक्षिण पश्चिम दिल्ली कपास हेरा २२,९२,९५८ ३९५ ५,४४६
११ WD पश्चिम दिल्ली शिवाजी प्लेस २५,४३,२४३ ११२ १९,५६३

पुडुचेरी संपादन

भारताच्या पुडुचेरी मध्ये जानेवारी २०२२ पर्यंत ४ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

अनुक्रमांक संकेत जिल्हा मुख्यालय लोकसंख्या (२०११ची जनगणना) क्षेत्रफळ (किमी) घनता (प्रती किमी)
KA करैकल करैकल २,००,२२२[१५] १५७[१६] १,२७५[१७]
MA माहे माहे ४१,८१६[१८] [१९] ४,६४६[१८]
PO पुडुचेरी पुडुचेरी ९,५०,२८९[२०] २९३[२१] ३,२३२[२२]
YA यानम यानम ५५,६२६[२३] ३०[२४] १,८५४[२३]

संदर्भ संपादन

 1. ^ सेन्ससइंडिया.गव्ह.इन हे सरकारी संकेतस्थळ
 2. ^ a b c d e Karmakar, Sumir (16 August 2015). "Celebrations tempered with caution". Telegraph India. 11 April 2019 रोजी पाहिले.
 3. ^ "World's largest river island, Majuli, becomes India's first island district". FP India. 8 September 2016. 13 September 2016 रोजी पाहिले.
 4. ^ "Assam: Majuli to become India's first river island district". Hindustan Times. 27 June 2016. 11 April 2019 रोजी पाहिले.
 5. ^ "Bajali' to become the 34th full-fledged district of Assam". The Sentinel. 29 November 2020 रोजी पाहिले.
 6. ^ a b c d e f g h चुका उधृत करा: <ref> चुकीचा कोड; distcodes नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q चुका उधृत करा: <ref> चुकीचा कोड; censusdist2011 नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही
 8. ^ "Part I: state" (PDF). Government of India Census portal. 2020-04-20 रोजी पाहिले.
 9. ^ "तेलंगणामधील जिल्हे".
 10. ^ Daman 2011, पान. 47.
 11. ^ Daman 2011, पान. 20.
 12. ^ Diu 2011, पान. 45.
 13. ^ Diu 2011, पान. 20.
 14. ^ "Office of DM, South-East Delhi". Govenment of Delhi.
 15. ^ Karaikal 2011, पान. 65.
 16. ^ Karaikal 2011, पान. 26.
 17. ^ Karaikal 2011, पान. 66.
 18. ^ a b Mahe 2011, पान. 52.
 19. ^ Mahe 2011, पान. 23.
 20. ^ Puducherry 2011, पान. 70.
 21. ^ Puducherry 2011, पान. 29.
 22. ^ Puducherry 2011, पान. 71.
 23. ^ a b Yanam 2011, पान. 54.
 24. ^ Yanam 2011, पान. 22.