कोल्लम भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर कोल्लम जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.