कोल्लम जिल्हा

भारताव्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख कोल्लम जिल्ह्याविषयी आहे. कोल्लम शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

कोल्लम जिल्हा हा भारताच्या केरळ राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कोल्लम येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन