फरीदकोट जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख फरीदकोट जिल्ह्याविषयी आहे. फरीदकोट शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

फरीदकोट हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र फरीदकोट येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा