पश्चिम महाराष्ट्र

पश्चिम भारतातील प्रदेश

पश्चिम महाराष्ट्र हा महाराष्ट्र राज्याचा एक प्रगत भाग आहे.[ संदर्भ हवा ] प्रामुख्याने सांगली, सातारा, कोल्हापूर,अहमदनगर , नाशिक, पुणे,सोलापूर ह्या सात जिल्ह्यांचा समावेश होतो.[ संदर्भ हवा ] पुणे हे पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत व औद्योगिक शहर आहे.[ संदर्भ हवा ]

बारामती इचलकरंजी, कोल्हापूर, सांगली, मिरज,शिर्डी, मालेगाव, इस्लामपूर,पंढरपुर, सातारा,फलटण, कराड,श्रीरामपुर, वाई, मंगळवेढा ही पश्चिम महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरे आहेत.

संदर्भ

संपादन
महाराष्ट्र
 
कोकण · पश्चिम महाराष्ट्र · खानदेश · माणदेश · मराठवाडा · विदर्भ