भारताच्या मणिपूर राज्यात ९ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

संकेत जिल्हा प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२००१ची गणना) क्षेत्रफळ (किमी²) घनता (प्रती किमी²)
BI बिश्नुपुर बिश्नुपुर २,०५,९०७ ४९६ ४१५
CC चुराचांदपुर चुराचांदपुर २,२८,७०७ ४,५७४ ५०
CD चंदेल चंदेल १,२२,७१४ ३,३१७ ३७
EI पूर्व इम्फाल पोरोम्पाट ३,९३,७८० ७१० ५५५
SE सेनापती सेनापती ३,७९,२१४ ३,२६९ ११६
TA तामेंगलॉॅंग तामेंगलॉॅंग १,११,४९३ ४,४६० २५
TH थोउबाल थोउबाल ३,६६,३४१ ५१४ ७१३
UK उख्रुल उख्रुल १,४०,९४६ ४,५४७ ३१
WI पश्चिम इम्फाल लाम्फेलपाट ४,३९,५३२ ५१९ ८४७