हा लेख जिंद जिल्ह्याविषयी आहे. जिंद शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

जिंद हा भारताच्या हरियाणा राज्यातील जिल्हा आहे. या जिल्ह्याची रचना १९६६मध्ये झाली.

याचे प्रशासकीय केंद्र जिंद येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन