जिंद

हरियाणामधील शहर

जिंद भारताच्या हरियाणा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर जिंद जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.