शाजापूर हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर शाजापूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.