सेलम जिल्हा

भारताच्या तमिळनाडू राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख सेलम जिल्ह्याविषयी आहे. सेलम शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

सेलम हा भारताच्या तमिळनाडू राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र सेलम येथे आहे.