खांडवा जिल्हा

भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा

हा लेख खांडवा जिल्ह्याविषयी आहे. खांडवा शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

खांडवा जिल्हा भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे. हा जिल्हा पूर्वी निमाड जिल्ह्याचा पूर्व भाग होता.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन