पूर्व दिशा

(पूर्व या पानावरून पुनर्निर्देशित)


पूर्व ही चार प्रमुख दिशांपैकी एक आहे. पूर्व ही सूर्य उगवण्याची दिशा आहे. ही दिशा पश्चिमेच्या विरुद्ध आणि दक्षिण उत्तरेच्या लंबरूप असते.

पूर्व दिशा