मथुरा जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख मथुरा जिल्ह्याविषयी आहे. मथुरा शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

मथुरा जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
मथुरा जिल्हा चे स्थान
मथुरा जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

मथुरा जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र मथुरा येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन