वैशाली जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

वैशाली हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र बेट्टिया येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन