बेट्टिया भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पश्चिम चम्पारण जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.