भारतामधील शहरांची यादी

भारतातील प्रमुख शहरांची यादी

खालील यादीमध्ये भारत देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येची शहरे दर्शवली आहेत. ह्या यादीतील लोकसंख्येचे आकडे २०११ भारतीय जनगणनेमधून घेण्यात आले आहेत.

 
1. मुंबई
 
2. दिल्ली
 
3. बंगळूर
 
4. हैदराबाद
 
5. अहमदाबाद
 
6. Chennai
 
7. कोलकाता
 
8. सुरत
 
9. पुणे
 
10. जयपूर
 
11. लखनौ
 
12. कानपूर
 
13. नागपूर
 
14. इंदूर
 
15. ठाणे
 
१६. नांदेड
क्रम शहर लोकसंख्या (२०११)[१] लोकसंख्या (२००१) राज्य वा केंद्रशासित प्रदेश
मुंबई १,२४,७८,४४७ १,१९,७८,४५० महाराष्ट्र
दिल्ली १,१०,०७,८३५ ९८,७९,१७२ दिल्ली
बंगळूर ८४,२५,९७० ५४,३८,०६५ कर्नाटक
हैदराबाद[२] ७१,७०,५४५ ३६,३७,४८३ तेलंगणा
अहमदाबाद ५५,७०,५८५ ३५,२०,०८५ गुजरात
चेन्नई[N १] ४६,८१,०८७ ४३,४३,६४५ तमिळनाडू
कोलकाता ४४,८६,६७९ ४५,७२,८७६ पश्चिम बंगाल
सुरत ४४,६२,००२ २४,३३,८३५ गुजरात
पुणे ३१,१५,४३१ २५,३८,४७३ महाराष्ट्र
१० जयपूर ३०,७३,३५० २३,२२,५७५ राजस्थान
११ लखनौ २८,१५,६०१ २१,८५,९२७ उत्तर प्रदेश
१२ कानपूर २७,६७,०३१ २५,५१,३३७ उत्तर प्रदेश
१३ नागपूर २४,०५,४२१ २०,५२,०६६ महाराष्ट्र
१४ इंदूर १९,६०,६३१ १४,७४,९६८ मध्य प्रदेश
१५ ठाणे १८,१८,८७२ १२,६२,५५१ महाराष्ट्र
१६ भोपाळ १७,९५,६४८ १४,३७,३५४ मध्य प्रदेश
१७ विशाखापट्टणम १७,३०,३२० ९,८२,९०४ आंध्र प्रदेश
१८ पिंपरी चिंचवड १७,२९,३५९ १०,१२,४७२ महाराष्ट्र
१९ पाटणा १६,८३,२०० १३,६६,४४४ बिहार
२० बडोदा १६,६६,७०३ १३,०६,२२७ गुजरात
२१ गाझियाबाद १६,३६,०६८ ९,६८,२५६ उत्तर प्रदेश
२२ लुधियाना १६,१३,८७८ १३,९८,४६७ पंजाब
२३ आग्रा १५,७४,५४२ १२,७५,१३४ उत्तर प्रदेश
२४ नाशिक १५,६१,८०९ १०,७७,२३६ महाराष्ट्र
२५ फरिदाबाद १४,०४,६५३ १०,५५,९३८ हरियाणा
२६ मीरत १३,०९,०२३ १०,३९,४०५ उत्तर प्रदेश
२७ राजकोट १२,८६,९९५ ९,६७,४७६ गुजरात
२८ कल्याण-डोंबिवली १२,४६,३८१ ११,९३,५१२ महाराष्ट्र
२९ वसई-विरार १२,२१,२३३ ६,९३,३५० महाराष्ट्र
३० वाराणसी १२,०१,८१५ १०,९१,९१८ उत्तर प्रदेश
३१ श्रीनगर ११,९२,७९२ ८,९८,४४० जम्मू आणि काश्मीर
३२ औरंगाबाद ११,७१,३३० ८,७३,३११ महाराष्ट्र
३३ धनबाद ११,६१,५६१ १०,६५,३२७ झारखंड
३४ अमृतसर ११,३२,७६१ ९,६६,८६२ पंजाब
३५ नवी मुंबई ११,१९,४७७ ७,०४,००२ महाराष्ट्र
३६ अलाहाबाद ११,१७,०९४ ९,७५,३९३ उत्तर प्रदेश
३७ रांची १०,७३,४४० ८,४७,०९३ झारखंड
३८ हावडा १०,७२,१६१ १०,०७,५३२ पश्चिम बंगाल
३९ कोइंबतूर[N २] १०,६१,४४७ ९,३०,८८२ तमिळनाडू
४० जबलपूर १०,५४,३३६ ९,३२,४८४ मध्य प्रदेश
४१ ग्वाल्हेर १०,५३,५०५ ८,२७,०२६ मध्य प्रदेश
४२ विजयवाडा १०,४८,२४० ८,५१,२८२ आंध्र प्रदेश
४३ जोधपूर १०,३३,९१८ ८,५१,०५१ राजस्थान
४४ मदुरा[N ३] १,०१६,८८५ ९२८,८६९ तमिळनाडू
४५ रायपूर १०,१०,०८७ ६,०५,७४७ छत्तीसगढ
४६ कोटा १०.०१,३६५ ६,९४,३१६ राजस्थान
४७ गुवाहाटी ९,६३,४२९ ८,०९,८९५ आसाम
४८ चंदीगढ ९,६०,७८७ ८,०८,५१५ चंदीगढ
४९ सोलापूर ९,५१,११८ ८,७२,४७८ महाराष्ट्र
५० हुबळी-धारवाड ९,४३,८५७ ७,८६,१९५ कर्नाटक
५१ बरेली ८,९८,१६७ ७,१८,३९५ उत्तर प्रदेश
५२ मोरादाबाद ८,८९,८१० ६,४१,५८३ उत्तर प्रदेश
५३ म्हैसूर ८,८७,४४६ ७,५५,३७९ कर्नाटक
५४ गुरगांव ८,७६,८२४ १,७३,५४२ हरियाणा
५५ अलीगढ ,८७२,५७५ ६,६९,०८७ उत्तर प्रदेश
५६ जालंधर ८,६२,१९६ ७,०६,०४३ पंजाब
५७ तिरुचिरापल्ली[N ४] ८४६,९१५ ७५२,०६६ तमिळनाडू
५८ भुवनेश्वर ८,३७,७३७ ६,४८,०३२ ओडिशा
५९ सेलम ८,३१,०३८ ६,९६,७६० तमिळनाडू
६० मीरा-भाईंदर ८,१४,६५५ ५,२०,३८८ महाराष्ट्र
६१ वारंगळ[३] ८,११,८४४ ५,३०,६३६ तेलंगणा
६२ तिरूवनंतपुरम ७,५२,४९० ७,४४,९८३ केरळ
६३ गुंटुर[२] ७४३,३५४ ५१४,४६१ आंध्र प्रदेश
६४ भिवंडी ७,११,३२९ ५,९८,७४१ महाराष्ट्र
६५ सहारनपूर ७,०३,३४५ ४,५५,७५४ उत्तर प्रदेश
६६ गोरखपूर ६,७१,०४८ ६,२२,७०१ उत्तर प्रदेश
६७ बिकानेर ६,४७,८०४ ५,२९,६९० राजस्थान
६८ अमरावती ६,४६,८०१ ५,४९,५१० महाराष्ट्र
६९ नोएडा ६,४२,३८१ ३,०५,०५८ उत्तर प्रदेश
७० जमशेदपूर ६,२९,६५९ ५,७३,०९६ झारखंड
७१ भिलाई ६,२५,६९७ ५,५६,३६६ छत्तीसगढ
७२ कटक ६,०६,००७ ५,३४,६५४ ओडिशा
७३ फिरोझाबाद ६,०३,७९७ २,७९,१०२ उत्तर प्रदेश
७४ कोची ६,०१,५७४ ५,९६,४७३ केरळ
७५ भावनगर ५,९३,७६८ ५,११,०८५ गुजरात
७६ देहरादून ५,७८,४२० ४,२६,६७४ उत्तराखंड
७७ दुर्गापूर ५,६६,९३७ ४,९३,४०५ पश्चिम बंगाल
७८ असनसोल ५,६४,४९१ ४,७५,४३९ पश्चिम बंगाल
७९ नांदेड ५,५०,५६४ ४,३०,७३३ महाराष्ट्र
८० कोल्हापूर ५,४९,२८३ ४,९३,१६७ महाराष्ट्र
८१ अजमेर ५,४२,५८० ४,८५,५७५ राजस्थान
८२ गुलबर्गा ५,३२,०३१ ४,२२,५६९ कर्नाटक
८३ जामनगर ५,२९,३०८ ४,४३,५१८ गुजरात
८४ उज्जैन ५,१५,२१५ ४,३०,४२७ मध्य प्रदेश
८५ लोनी ५,१२,२९६ ,१२०,९४५ उत्तर प्रदेश
८६ सिलिगुडी ५,०९,७०९ ४,७२,३७४ पश्चिम बंगाल
८७ झाशी ५,०७,२९३ ३,८३,६४४ उत्तर प्रदेश
८८ उल्हासनगर ५,०६,९३७ ४,७३,७३१ महाराष्ट्र
८९ नेल्लोर ५,०५,२५८ ३,७८,४२८ आंध्र प्रदेश
९० जम्मू ५,०३,६९० ३,६९,९५९ जम्मू आणि काश्मीर
९१ सांगली, मिरज व कुपवाड ५,०२,६९७ ४,३६,७८१ महाराष्ट्र
९२ बेळगाव ४,८८,२९२ ३,९९,६५३ कर्नाटक
९३ मंगळूर ४,८४,७८५ ३,९९,५६५ कर्नाटक
९४ अंबत्तुर ,७८,१३४ ३,१०,९६७ तमिळनाडू
९५ तिरूनेलवेली ४,७४,८३८ ४,११,८३१ तमिळनाडू
९६ मालेगाव ४,७१,००६ ४,०९,४०३ महाराष्ट्र
९७ गया ४,६३,४५४ ३,८५,४३२ बिहार
९८ जळगाव ४,६०,४६८ ३,६८,६१८ महाराष्ट्र
९९ उदयपूर ४,५१,७३५ ३,८९,४३८ राजस्थान
१०० महेशतला ४,४९,४२३ ३,८५,२६६ पश्चिम बंगाल
१०१ तिरुपूर ४४४,५४३ ३४४,५४३ तमिळनाडू
१०२ दावणगेरे ४३५,१२८ ३६४,५२३ कर्नाटक
१०३ कोळिकोड ४३२,०९७ ४३६,५५६ केरळ
१०४ अकोला ४२७,१४६ ४००,५२० महाराष्ट्र
१०५ कुर्नूल ४२४,९२० २६९,१२२ आंध्र प्रदेश
१०६ राजपूर सोनारपूर ४२३,८०६ ३३६,७०७ पश्चिम बंगाल
१०७ बोकारो ४१३,९३४ ३९३,८०५ झारखंड
१०८ दक्षिण डमडम ४१०,५२४ ३९२,४४४ पश्चिम बंगाल
१०९ बेल्लारी ४०९,६४४ ३१६,७६६ कर्नाटक
११० पतियाळा ४०५,१६४ ३०३,१५१ पंजाब
१११ गोपालपूर ४०४,९९१ २७१,८११ पश्चिम बंगाल
११२ आगरताळा ३९९,६८८ २७१,८११ त्रिपुरा
११३ भागलपूर ३९८,१३८ ३४०,७६७ बिहार
११४ मुझफ्फरपूर ३९२,४५१ ३१६,७२९ उत्तर प्रदेश
११५ भटपाडा ३९०,४६७ ४४२,३८५ पश्चिम बंगाल
११६ पानिहाती ३८३,५२२ ३४८,४३८ पश्चिम बंगाल
११७ लातूर ३८२,७५४ २९९,९८५ महाराष्ट्र
११८ धुळे ३७६,०९३ ३४१,७५५ महाराष्ट्र
११९ रोहतक ३७३,१३३ २८६,८०७ हरियाणा
१२० कोर्बा ३६३,२१० ३१५,६९० छत्तीसगढ
१२१ भिलवाडा ३६०,००९ २८०,१२८ राजस्थान
१२२ ब्रह्मपूर ३५५,८२३ ३०७,७९२ ओडिशा
१२३ मुझफ्फरपूर ३५१,८३८ ३०५,५२५ बिहार
१२४ अहमदनगर ३५०,९०५ ३०७,६१५ महाराष्ट्र
१२५ मथुरा ३४९,३३६ ३०२,७७० उत्तर प्रदेश
१२६ कोल्लम ३४९,०३३ ३६१,५६० केरळ
१२७ अवडी ३४४,७०१ २२९,४०३ तमिळनाडू
१२८ राजमहेंद्री ३४३,९०३ ३१५,२५१ आंध्र प्रदेश
१२९ कडप्पा ३४१,८२३ १२५,७२५ आंध्र प्रदेश
१३० कमरहाटी ३३६,५७९ ३१४,५०७ पश्चिम बंगाल
१३१ बिलासपूर ३३०,१०६ २७४,९१७ छत्तीसगढ
१३२ शाहजहानपूर ३२७,९७५ २९६,६६२ उत्तर प्रदेश
१३३ विजापूर ३२६,३६० २२८,१७५ कर्नाटक
१३४ रामपूर ३२५,२४८ २८१,४९४ उत्तर प्रदेश
१३५ शिमोगा ३२२,४२८ २७४,३५२ कर्नाटक
१३६ चंद्रपूर ३२१,०३६ २८९,४५० महाराष्ट्र
१३७ जुनागढ ३२०,२५० १६८,६८६ गुजरात
१३८ तृशुर ३१५,५९६ ३१७,५२६ केरळ
१३९ अल्वर ३१५,३१० २६०,५९३ राजस्थान
१४० बर्धमान ३१४,६३८ २८५,६०२ पश्चिम बंगाल
१४१ कुलटी ३१३,९७७ २८९,९०३ पश्चिम बंगाल
१४२ काकिनाडा ३१२,२५५ २९६,३२९ आंध्र प्रदेश
१४३ निजामाबाद ३१०,४६७ २८८,७२२ तेलंगणा
१४४ परभणी ३०७,१९१ २५९,३२९ महाराष्ट्र
१४५ तुमकूर ३०५,८२१ २४८,९२९ कर्नाटक
१४६ हिसार ३०१,२४९ २५६,६८९ हरियाणा
१४७ ओळुकराई ३००,०२८ २१७,७०७ पुडुचेरी
१४८ बिहार शरीफ २९६,८८९ २३२,०७१ बिहार
१४९ पानिपत २९४,१५० २६१,७४० हरियाणा
१५० दरभंगा २९४,११६ २६७,३४८ बिहार
१५१ बाली २९१,९७२ २६०,९०६ पश्चिम बंगाल
१५२ ऐझॉल २९१,८२२ २२८,२८० मिझोरम
१५३ देवास २८९,४३८ २३१,६७२ मध्य प्रदेश
१५४ इचलकरंजी २८७,५७० २५७,६१० महाराष्ट्र
१५५ तिरुपती २८७,०३५ २२८,२०२ आंध्र प्रदेश
१५६ कर्नाल २८६,९७४ २१०,४७६ हरियाणा
१५७ भटिंडा २८५,८१३ २१७,२५६ पंजाब
१५८ जालना २८५,३४९ २३५,७९५ महाराष्ट्र
१५९ बारासात २८३,४४३ २३१,५१५ पश्चिम बंगाल
१६० किरारी सुलेमान नगर २८२,५९८ १५३,८७४ दिल्ली
१६१ पुर्णिया २८०,५४७ १७१,६८७ बिहार
१६२ सतना २८०,२४८ २२५,४६४ मध्य प्रदेश
१६३ मऊ २७९,०६० २१२,६५७ उत्तर प्रदेश
१६४ सोनिपत २७७,०५३ २१४,९७४ हरियाणा
१६५ फरुखाबाद २७५,७५० २२८,३३३ उत्तर प्रदेश
१६६ सागर २७३,३५७ २३२,१३३ मध्य प्रदेश
१६७ रुरकेला २७३,२१७ २२४,६०१ ओडिशा
१६८ दुर्ग २६८,६७९ २३२,५१७ छत्तीसगढ
१६९ इंफाळ २६४,९८६ २२१,४९२ मणिपूर
१७० रतलाम २६४,८१० २२२,२०२ मध्य प्रदेश
१७१ हापुड २६२,८०१ २११,९८३ उत्तर प्रदेश
१७२ अनंतपूर २६२,३४० २१८,८०८ आंध्र प्रदेश
१७३ आरा २६१,०९९ २०३,३८० बिहार
१७४ करीमनगर २६०,८९९ २०५,६५३ तेलंगणा
१७५ इटावा २५६,७९० २१०,४५३ उत्तर प्रदेश
१७६ अंबरनाथ २५४,००३ २०३,७९५ महाराष्ट्र
१७७ उत्तर डमडम २५३,६२५ २२०,०४२ पश्चिम बंगाल
१७८ भरतपूर २५२,१०९ २०४,५८७ राजस्थान
१७९ बेगुसराई २५१,१३६ ९३,३७८ बिहार
१८० नवी दिल्ली २४९,९९८ ३०२,१४७ दिल्ली
१८१ गांधीधाम २४८,७०५ १६६,३८८ गुजरात
१८२ बारानगर २४८,४६६ २५०,७६८ पश्चिम बंगाल
१८३ तिरुवोत्तियुर २४८,०५९ २१२,२८१ तमिळनाडू
१८४ पुडुचेरी २४१,७७३ २२०,७४९ पुडुचेरी
१८५ सीकर २३७,५७९ १८४,९०४ राजस्थान
१८६ तूतुकुडी २३७,३७४ २१६,०५८ तमिळनाडू
१८७ रेवा २३५,४२२ १८३,२७४ मध्य प्रदेश
१८८ मिर्झापूर २३३,६९१ २०५,०५३ उत्तर प्रदेश
१८९ रायचूर २३२,४५६ २०७,४२१ कर्नाटक
१९० पाली २२९,९५६ १८७,६४१ राजस्थान
१९१ खम्मम १८४,२५२ १९८,६२० तेलंगणा
१९२ विजयनगरम २२७,५३३ १७४,३२४ आंध्र प्रदेश
१९३ कटिहार २२५,९८२ १७५,१६९ बिहार
१९४ हरिद्वार २२५,२३५ १७५,०१० उत्तराखंड
१९५ गंगानगर २२४,७७३ २१०,७१३ राजस्थान
१९६ करावल नगर २२४,६६६ १४८,५४९ दिल्ली
१९७ नागरकोविल २२४,३२९ २०८,१४९ तमिळनाडू
१९८ मांगो २२४,००२ १६६,०९१ झारखंड
१९९ बुलंदशहर २२२,८२६ १७६,२५६ उत्तर प्रदेश
२०० तंजावर २२२,६१९ २१५,७२५ तमिळनाडू

स्रोत:

  • एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येची शहरे[४]

टीप: २०११ लोकसंख्येच्या आकड्यांमध्ये केवळ शहरी लोकसंख्या धरण्यात आली असून महानगरांचा समावेश करण्यात आला नाही.

  1. ^ The area of Chennai was expanded in २०१०. The figure represented here is calculated according to the old city limits as the revised figures are yet to be released.
  2. ^ The area of Coimbatore was expanded in २०१०. The figure represented here is calculated according to the old city limits as the revised figures are yet to be released.
  3. ^ The area of Madurai was expanded in २०१०. The figure represented here is calculated according to the old city limits as the revised figures are yet to be released.
  4. ^ The area of Tiruchirappalli was expanded in २०१०. The figure represented here is calculated according to the old city limits as the revised figures are yet to be released.

संदर्भ आणि नोंदी

संपादन
  1. ^ "censusindia 2011: Major Agglomerations" (PDF). 25 April 2014 रोजी पाहिले.
  2. ^ a b "Hyderabad area grows to ९२२ sq km, population to ७१.७० lakh". The New Indian Express. Hyderabad. ७ September २०१३. ४ June २०१५ रोजी पाहिले.[permanent dead link]
  3. ^ "Warangal Municipal Corporation, Budget २०१४-१५" (PDF). Greater Warangal Municipal Corporation. p. २. ४ February २०१५ रोजी पाहिले.
  4. ^ "Cities having population 1 lakh and above, Census 2011" (PDF). censusindia.gov.in. 26 May 2014 रोजी पाहिले.