मुंबई जवळील वसवलेले एक शहर. लोकसंख्या सुमारे-१६ लाख.

नवी मुंबई
जिल्हा ठाणे
राज्य महाराष्ट्र
लोकसंख्या १६,००,०००
२००१
दूरध्वनी संकेतांक ०२२
टपाल संकेतांक ४००-xxx
वाहन संकेतांक MH-४३
निर्वाचित प्रमुख श्री सागर नाईक
(महापौर)
प्रशासकीय प्रमुख विजय नाहटा
(महापालिका आयुक्त)
संकेतस्थळ संकेतस्थळनवी मुंबई महानगर पालिका मुख्य इमारत