Baravai

  ?पनवेल
महाराष्ट्र • भारत
टोपणनाव: पनेली, पनेल
—  तालुका महानगरपालिका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
मोठे शहर पनवेल खारघर कामोठे कलंबोली नविन पनवेल उलवा पुष्पक नगर
जिल्हा रायगड
भाषा मराठी ,आगरी
तहसील पनवेल तालुका
पंचायत समिती पनवेल तालुका
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• ४१०२०६
• +०२२
• एम. एच. ४६

पनवेल तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. पनवेल शहर त्याचे मुख्यालय आहे. या शहरात धूतपापेश्वर हा आयुर्वेदिक औषधांचा भारतातील पहिला कारखाना आहे.

दर्पण ह्या पहिल्या मराठी नियतकालिकाच्या पहिल्या अंकात विश्णुशास्त्री जांभेकरांनी मिठाच्या व्यापारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पनवेल बंदराचे वर्णन केले आहे.

भौगोलिक स्थानसंपादन करा

पनवेल हे मुंबईपासून ५० किलोमीटर अंतरावर आहे. पनवेल तालुका हा नवी मुंबईचा एक भाग झाला आहे. नवीन पनवेल हे सिडकोने वसविलेले शहर जुन्या पनवेलच्या शेजारी आहे. पनवेल रायगड जिल्ह्यातील पहिली महानगर पालिका आहे. भविष्यातिल सिडको नियोजित पुष्पकनगर व नवी मुंबई विमानतळ तालुक्यातील दापोली, कुंडेवहाळ भंगारपाडा गावांना लागून आहे.

या तालुक्यात आगरी आणि कोळी समाजाची वस्ती आहे. येथे भारतातील अनेक राज्यातील व्यक्ती तेथे स्थलांतरित झालेल्या आहेत. संदर्भ m.mapsofindia.com

तालुक्यातील गावेसंपादन करा

 1. अजिवली
 2. अरिवली
 3. आकुर्ली
 4. आकुळवाडी
 5. आडिवली (किरवली)
 6. आदई
 7. आपटे (पनवेल)
 8. आंबिवली (पनवेल)
 9. आंबे (पनवेल)
 10. आष्टे (पनवेल)
 11. आसुडगाव
 12. उमरोली
 13. उलवे
 14. ऊसर्ली खुर्द
 15. ऊसर्ली बुद्रुक
 16. ओवळे (पनवेल)
 17. ओवे
 18. करंजाडे
 19. करंबेली
 20. करवले बुद्रुक
 21. कराडे खुर्द
 22. कराडे बुद्रुक
 23. कर्नाळा (पनवेल)
 24. कल्हे
 25. कळंबोली
 26. कळसखंड
 27. कानपोली
 28. कामोठे
 29. कालीवली
 30. कासप
 31. कासारभाट
 32. काळुंद्रे
 33. कुडावे
 34. कुडेवहाळ
 35. केवाळे
 36. केळवणे
 37. कोंडप
 38. कोंडले
 39. कोन (पनवेल)
 40. कोपर (पनवेल)
 41. कोपरोली
 42. कोयनावेळे
 43. कोरळ
 44. कोळखे
 45. गव्हाण
 46. गाढे
 47. गिरवले
 48. गुळसुंदे
 49. खानाव
 50. खानावळे
 51. खारकोंपर
 52. खारघर
 53. खेरणे खु्र्द
 54. खैरवाडी
 55. घोट
 56. चावणे
 57. चाळ
 58. चिखले (पनवेल)
 59. चिंचवण
 60. चिंचवली (पनवेल)
 61. चिंध्रण
 62. चिपळे
 63. चिरवत
 64. चेरवली
 65. जावळे (पनवेल)
 66. जाताडे
 67. जांभिवली
 68. टेंभाडे
 69. डेरवली
 70. डोलघर
 71. तरघर
 72. तळोजे
 73. तळोजा
 74. तामसई (पनवेल)
 75. तुरमाळे
 76. तुराडे
 77. तुर्भे
 78. दहिवली (पनवेल)
 79. दापीवली
 80. दापोली (पनवेल)
 81. दिघाटी
 82. दुंदरे
 83. देवद
 84. देवळोली बुद्रुक
 85. देवीचा पाडा
 86. देहरंग
 87. DHAKATA KHANDA (PANVEL)
 88. धानसर
 89. धामणी (पनवेल)
 90. धोधाणी
 91. नागझरी (पनवेल)
 92. नांदगाव (पनवेल)
 93. नानोशी
 94. नारपोली
 95. नावडे
 96. नितळस
 97. नितोळे
 98. नेरे (पनवेल)
 99. नेवाळी
 100. न्हावे (पनवेल)
 101. पडघे
 102. पळस्पे
 103. पाटनोली
 104. पाडेघर
 105. पारगाव (पनवेल)
 106. पारगाव डुंगी
 107. पाले बुद्रुक
 108. पाले खुर्द
 109. पाली देवद
 110. पाली बुद्रुक (पनवेल)
 111. पाली खुर्द (पनवेल)
 112. पिसार्वे
 113. पेंधर
 114. पोयंजे
 115. पोसरी
 116. Baravai
 117. बामनडोंगरी
 118. बारापाडा
 119. बीड (पनवेल)
 120. बेलवली (पनवेल)
 121. बोनशेत
 122. बोर्ले (पनवेल)
 123. भाताण
 124. भिंगार (पनवेल)
 125. भिंगारवाडी
 126. भेरले
 127. भोकरपाडा
 128. महालुंगी (पनवेल)
 129. महोदर (पनवेल)
 130. माचीप्रबळ
 131. मानघर
 132. मालडुंगे
 133. MOTHA KHANDA (PANVEL)
 134. मोर्बे
 135. मोसारे
 136. मोहपे
 137. मोहो
 138. रिटघर
 139. रोडपाली
 140. रोहिंजण
 141. लाडीवली
 142. लोणीवली
 143. वडघर (पनवेल)
 144. वडवली (पनवेल)
 145. वलप
 146. वळवली
 147. वहाळ
 148. वाकडी (पनवेल)
 149. वाघीवली
 150. वाजापूर
 151. वाजे
 152. वारदोली
 153. वावंजे
 154. वावेघर (पनवेल)
 155. विचुंबें
 156. विहीघर
 157. शिरढोण
 158. शिरवली (पनवेल)
 159. शिलोत्तर रायचूर
 160. शिवकर
 161. शिवणसई (पनवेल)
 162. शेंडुग
 163. सवणे
 164. साई (पनवेल)
 165. सांगडे
 166. सांगटोली
 167. सांगुर्ली
 168. सारसई
 169. सावळे
 170. सोनखार
 171. सोमटणे
 172. हरिग्राम
 173. हेदुटणे

मुरर्बी

 1. कोलवाडी
रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल | पेण | कर्जत | खालापूर | उरण | अलिबाग | सुधागड | माणगाव | रोहा | मुरूड | श्रीवर्धन | म्हसळा | महाड | पोलादपूर | तळा