अलिबाग तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. अलिबाग शहर मुंबईपासून १०० कि.मी. अंतरावर वसले आहे.

  ?अलिबाग तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१८° ३८′ २४″ N, ७२° ५२′ ४८″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील अलिबाग तालुका
पंचायत समिती अलिबाग तालुका

कर्जत

संपादन
 1. आगरकोट
 2. आगरसुरे
 3. अक्षी
 4. आंबेघर (अलिबाग)
 5. आंबेपूर
 6. आंदोशी
 7. आवास
 8. आवेटी
 9. बागमाळा (अलिबाग)
 10. बहिरीचापाडा
 11. बहिरोळे
 12. बामणगाव
 13. बामणोली
 14. बामनसुरे
 15. बापळे
 16. बेळकडे
 17. बेळखार
 18. बेलोशी (अलिबाग)
 19. बेलपाडा
 20. बेलवली
 21. भदाणे
 22. भाईमाळा
 23. भाकरवड
 24. भाल
 25. भांगर दादाजी
 26. भेरसे
 27. भिलजी
 28. भिसराई
 29. भोनांग
 30. बिडवागळे
 31. बोडानी
 32. बोपोली
 33. बोरघर (अलिबाग)
 34. बोरीस
 35. चारी
 36. चेंढरे
 37. चिखली (अलिबाग)
 38. चिंचावळी
 39. चिंचोटी
 40. चौल (अलिबाग)
 41. दळवी खारोशी
 42. दावळे
 43. देहेनकोनी
 44. देवघर (अलिबाग)
 45. देवतळाई
 46. देवतळाई तर्फे उमटे
 47. धावरपाडा
 48. धावर
 49. धेरंड
 50. ढोकावडे
 51. धुवडखार
 52. दिवीपरांगी
 53. दिवलांग
 54. दुर्गदर्या
 55. फणसपूर
 56. गण तर्फे परहुर
 57. गण तर्फे श्रीगाव
 58. गवळीकोठा
 59. गावखार
 60. घासवड
 61. घोटवडे
 62. गोंधळपाडा
 63. गोपचरी
 64. गोठेघर
 65. गोठी
 66. गुंजीस
 67. हाशिवरे
 68. हेमनगर
 69. जळशी
 70. जांभुळपाडा
 71. जुईबापूजी
 72. जुईगवळी
 73. काचळी
 74. काळोशी
 75. काळवड
 76. कामार्ले
 77. कंदविरा
 78. कणकेश्वर
 79. कार्ले (अलिबाग)
 80. कवडे
 81. कावीर
 82. केकीचामळा
 83. खाणाव
 84. खंडाळे
 85. खांदेरी (अलिबाग)
 86. खार पेढांबे
 87. खाटविरा
 88. खिडकी (अलिबाग)
 89. खोपणे खार
 90. किहीम
 91. कोळगाव (अलिबाग)
 92. कोळघर
 93. कोपर (अलिबाग)
 94. कोपरी (अलिबाग)
 95. कोपरोळी
 96. कुडे (अलिबाग)
 97. कुणे
 98. कुरडुस
 99. कुरकुंडी कोळटेंभी
 100. कुरूळ
 101. कुसुंबळे
 102. लक्ष्मीप्रसाद
 103. लेभी
 104. लोणकोठा
 105. लोणारे
 106. महाजणे
 107. माहण (अलिबाग)
 108. मालदे
 109. मल्याण
 110. माण तर्फे झिराड
 111. मांडवाखार
 112. मांडवे तर्फे बामणगाव
 113. माणकुळे
 114. मापगाव
 115. मेढेखार
 116. म्हात्रोळी
 117. मिळकतखार
 118. मोंडविरा
 119. मोरखोल
 120. मोरोंदे
 121. मौजे पेढांबे
 122. मुळे (अलिबाग)
 123. मुणावळी
 124. मुशेत
 125. नागाव
 126. नागझरी (अलिबाग)
 127. नारंगी (अलिबाग)
 128. नवाखार तर्फे उमटे
 129. नवेदर कोळगाव
 130. नवेदरबेळी
 131. नवेनगर
 132. नवखार रायंदे
 133. नवखार तर्फे श्रीगाव
 134. नेहुळी
 135. नेवेदर नवागाव
 136. निगडे (अलिबाग)
 137. पाळंबे
 138. पाल्हे
 139. परहुर
 140. परहुरपाडा
 141. पावेळे
 142. पाझर
 143. पेझरी
 144. फणसपूर तर्फे उमटे
 145. फोफेरी
 146. पितकिरी
 147. पोयनाड
 148. पुपादेवी पाडा
 149. राजेवाडी (अलिबाग)
 150. रामकोठा
 151. रामराज
 152. रांजणखार
 153. रांजणखार दावली
 154. रावेत
 155. रायंदे
 156. रेवदंडा
 157. रेवस
 158. रूईशेत भोमोळी
 159. रूळे
 160. सागाव
 161. सागरगड (अलिबाग)
 162. साहण
 163. सांबरी
 164. सारळ
 165. सासवणे
 166. सातघर
 167. सातिर्जे
 168. शहाबाज
 169. शहापूर (अलिबाग)
 170. शिवासांग
 171. श्रीगाव
 172. सीमादेवी
 173. सोगाव
 174. सोनाकोठाखार
 175. सुडकोळी
 176. सुरई
 177. सुरेखार
 178. सुतारपाडा
 179. ताडाचाकोठा
 180. ताडवागळे
 181. ताजपूर
 182. तळणीखार
 183. तळशेत
 184. तळवडे (अलिबाग)
 185. तळवली तर्फे खंडाळा
 186. तळवली तर्फे उमटे
 187. ताळबंद
 188. थळ
 189. तुडळ
 190. उमटे
 191. उसर (अलिबाग)
 192. वडगाव (अलिबाग)
 193. वढाव बुद्रुक
 194. वढाव खुर्द
 195. वाघोडे
 196. वाघोली (अलिबाग)
 197. वैजाळी
 198. वाईशेत
 199. वणवळी
 200. वरंडे
 201. वरसोळी
 202. वासखार
 203. वावे (अलिबाग)
 204. वेशवी (अलिबाग)
 205. विरतासरळ
 206. वडवली (अलिबाग)
 207. वाघोळी
 208. वाघरण (अलिबाग)
 209. वाघविरा
 210. वालावडे
 211. वालावळी
 212. वेल्हावळी
 213. येळवणे
 214. झिराड

संदर्भ

संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/ ४.https://www.incredibleindia.org/ ५.https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism ६.https://www.mapsofindia.com/

रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका