रोहा तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?रोहा तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील रोहा तालुका
पंचायत समिती रोहा तालुका

रायगड जिल्हयातील मध्यवर्ती तालुका रोहा हा आहे येथे विविध औद्योगिक प्रकल्प आहे धाटाव आणि नागोठणे औद्योगिक वसाहती आहेत रोहा तालुक्यातून वाहणाऱ्या कुंडलिका व अंबा नदी ह्या प्रमुख नद्या आहेत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग येथुन जातो रोहा तालुक्यात रोहा , नागोठणे ही शहरे आहे तर

रायगड जिल्हयातील मध्यवर्ती तालुका रोहा हा आहे येथे विविध औद्योगिक प्रकल्प आहे धाटाव आणि नागोठणे औद्योगिक वसाहती आहेत रोहा तालुक्यातून वाहणाऱ्या कुंडलिका व अंबा नदी ह्या प्रमुख नद्या आहेत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग येथुन जातो रोहा तालुक्यात रोहा , नागोठणे ही शहरे आहे तर रोहा तालुक्यातून कोकण रेलवेचा मार्ग गेला आहे नागोठणे , निडी , रोहा, कोलाड ही स्थानके या मार्गात तालुक्यातील येतात रोहा तालुक्यात घोसाळे येथे घोसळगड किल्ला आहे तो रोहे शहरापासून १५ किमी अंतरावर आहे तर अवचित गड किल्ला ५ किमी अंतरावर आहे. रोहा निसर्ग संपन्न तालुका आहे भात शेती साठी रोहा प्रसिद्ध आहे रायगड जिल्हयात सर्वाधिक भात शेती येथे केली जाते. रोहा पासून ८-९ किमी अंतरावर कोलाड व्हाईट वॉटर राफ्टिंग सुद्धा आहे येते रिव्हर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग , रिसॉर्ट उपलब्ध आहेत.

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आदिवासीवाडी धानकान्हे
 2. आदिवासीवाडी कोलाड
 3. ऐनघर
 4. ऐनवहाळ
 5. आंबेवाडी (रोहा)
 6. आंबिवली (रोहा)
 7. आमडोशी (रोहा)
 8. आरे बुद्रुक
 9. आरे खुर्द
 10. अष्टमी (रोहा)
 11. बाहे
 12. बाल्हे (रोहा)
 13. बाळसई
 14. बारशेत
 15. बेळखार (रोहा)
 16. भालागाव
 17. भातसई (रोहा)
 18. भिसे
 19. भुवनेश्वर (रोहा)
 20. बिरवाडी (रोहा)
 21. बोबडघर
 22. बोरघर (रोहा)
 23. चांदगाव (रोहा)
 24. चाणेरे
 25. चिकणी
 26. चिल्हे
 27. चिंचावली तर्फे आतोणे
 28. चिंचावली तर्फे दिवळी
 29. दापोली (रोहा)
 30. देवकान्हे
 31. धागडवाडी
 32. धामणसई
 33. धानकान्हे
 34. धाटाव
 35. धोंडखार तर्फे बिरवाडी
 36. धोंडखार तर्फे उमटे
 37. दिव (रोहा)
 38. डोळावहळ
 39. डोंगरी (रोहा)
 40. दुरतोळी
 41. गायचोळ
 42. गौळवाडी (रोहा)
 43. घेरासुरगड
 44. घोसाळे (रोहा)
 45. गोडसई
 46. गोपाळवाट
 47. गोफण (रोहा)
 48. गोवे
 49. हाळ
 50. हरडी
 51. हेडावळी
 52. हेतावणे
 53. जाधववाडी (रोहा)
 54. जामगाव
 55. कडसुरे
 56. कामथ
 57. कांदळे (रोहा)
 58. कांदणे बुद्रुक
 59. कांदणे खुर्द
 60. कानसई
 61. कांती
 62. करंजविरा (रोहा)
 63. कारिवणे (रोहा)
 64. कवळठे
 65. केळघर (रोहा)
 66. खैराळे
 67. खैरे खुर्द
 68. खाजणीवाडी
 69. खांब
 70. खांबेरे
 71. खांदार
 72. खारापाटी
 73. खारगाव
 74. खारी (रोहा)
 75. खारखरडी
 76. खोपे
 77. खुटाळ (रोहा)
 78. किल्ला (रोहा)
 79. कोकबाण
 80. कोलाड
 81. कोंडगाव (रोहा)
 82. कुडाळी
 83. कुंभोशी
 84. लाधार
 85. माधाळी बुद्रुक
 86. माधाळी खुर्द
 87. महाळुंगे (रोहा)
 88. माळसई
 89. मेढे (रोहा)
 90. म्हासडी
 91. मुचणे
 92. मुकटे
 93. मुथावळी बुद्रुक
 94. मुथावळी खुर्द
 95. नादावळी
 96. नागोठणे
 97. नवाखार
 98. नेहरुनगर
 99. न्हावे (रोहा)
 100. निदी तर्फे अष्टमी
 101. निदी तर्फे नागोठणे
 102. निवी (रोहा)
 103. पाडुम
 104. पाहूर
 105. पळस (रोहा)
 106. पाळे बुद्रुक
 107. पाळे खुर्द
 108. पाळे तर्फे अष्टमी
 109. पांगलोळी (रोहा)
 110. पाटणसई
 111. पाथरशेत
 112. पिगोंडे
 113. पिंगळसई
 114. पुगाव
 115. पुई (रोहा)
 116. रेवोळी (रोहा)
 117. रोहे
 118. रोठ बुद्रुक
 119. रोठ खुर्द
 120. सांभे
 121. सानेगाव
 122. सांगडे (रोहा)
 123. सरसाळी
 124. सावणे
 125. शेडसई
 126. शेणवई
 127. शेतपळस
 128. शिळोशी (रोहा)
 129. शिरवली (रोहा)
 130. सोनगाव (रोहा)
 131. सोनखार (रोहा)
 132. सुडकोळी (रोहा)
 133. सुकेळी
 134. तळाघर
 135. तळवडे (रोहा)
 136. तळवली तर्फे अष्टमी
 137. तळवली तर्फे दिवळी
 138. तळवली तर्फे घोसाळे
 139. तांबडी (रोहा)
 140. तांबडीवाडी
 141. ताम्हणशेत
 142. तामसोळी
 143. तारेघर
 144. टेमघर (रोहा)
 145. तिसे (रोहा)
 146. उचेळ
 147. उदाडवणे
 148. उसर (रोहा)
 149. वैजनाथ (रोहा)
 150. विरजोळी
 151. विठ्ठलवाडी (रोहा)
 152. वाळी
 153. वाणदोळी
 154. वांगणी (रोहा)
 155. वाणी
 156. वारसगाव
 157. वारठी
 158. वरवडे (रोहा)
 159. वारवटणे (रोहा)
 160. वारसे
 161. वासगाव (रोहा)
 162. वाशी (रोहा)
 163. वावेखार
 164. वावेपोटगे
 165. वाझरोळी
 166. वेळशेत
 167. यशवंतखार
 168. येरळ
 169. झोळांबे
 170. झोळांबेवाडी

संदर्भ

संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/ ४.https://www.incredibleindia.org/ ५.https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism ६.https://www.mapsofindia.com/

रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका