उरण तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?उरण

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील उरण तालुका
पंचायत समिती उरण तालुका

उरण तालूक्यातील गावेसंपादन करा

 1. खोपटे
 2. चिखली भोम
 3. चाणजे
 4. चिरनेर
 5. चिरले
 6. डोंगरी
 7. सोनारी (उरण)
 8. सागपालेखार
 9. सारडे
 10. सावरखार
 11. आवरे (उरण)
 12. गोवठणे
 13. घारापुरी (उरण)
 14. कुंडेगाव
 15. कंठवली
 16. केगाव
 17. कोप्रोली
 18. कौली बेलोंडाखार
 19. कौळीबाधणखार
 20. करळ
 21. कळंबुसरे
 22. काळाधोडा
 23. धसाखोशी
 24. नवघर (उरण)
 25. नवीनशेवा
 26. नागांव (उरण)
 27. तळबंदखार
 28. दिघोडे
 29. धुतूम
 30. भेंडखळ
 31. बोकडवीरा
 32. पौंडखार
 33. भोम (उरण)
 34. बोरी पाखाडी
 35. बोरी बुद्रूक
 36. बोरीचा कोठा
 37. बेलोंडाखार
 38. पोही (उरण)
 39. बांधपाडा
 40. पागोटे (उरण)
 41. पाणजे
 42. पिरकोन
 43. पाले (उरण)
 44. फुंडे
 45. पुनाडें
 46. म्हातवली
 47. रानसई (उरण)
 48. रानवड
 49. मुठेखार
 50. जसखार
 51. हनुमान कोळीवाडा
 52. शेमटीखार
 53. वेश्वी
 54. शेवा
 55. हरिश्चंद्र पिंपळे
 56. वशेणी
 57. जासई
 58. विंधणे
 59. वालजुई
 60. जुईपुनाडे
 61. कडापे (उरण)
रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका