श्रीवर्धन तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?श्रीवर्धन तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील श्रीवर्धन तालुका
पंचायत समिती श्रीवर्धन तालुका

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आदगाव (श्रीवर्धन)
 2. आराठी
 3. आसुफ
 4. बागमांडले
 5. बापवली
 6. बापवन
 7. भराडखेड
 8. भरडोली
 9. भट्टीचामाळ
 10. भावे (श्रीवर्धन)
 11. भोस्ते (श्रीवर्धन)
 12. बोर्ले (श्रीवर्धन)
 13. बोर्ली पंचतन
 14. चिखलप
 15. दांडा (श्रीवर्धन)
 16. दांडगुरी
 17. देवघर (श्रीवर्धन)
 18. देवखोल
 19. धनगरमाळई
 20. धारवली
 21. दिघी (श्रीवर्धन)
 22. दिवेआगर
 23. गाळसुरे
 24. गणी
 25. गौळवाडी (श्रीवर्धन)
 26. गुळघे
 27. हरविळ
 28. हुनरवेळ
 29. जसवली
 30. जावेळे
 31. काळिंजे
 32. कांधाणे
 33. कापोली
 34. कारिवणे (श्रीवर्धन)
 35. करलास
 36. कार्ले (श्रीवर्धन)
 37. खारगाव (श्रीवर्धन)
 38. खारशेत (श्रीवर्धन)
 39. खेरडी (श्रीवर्धन)
 40. खुजारे
 41. कोलमांडले
 42. कोंढे पंचतन
 43. कोंढे तर्फे श्रीवर्धन
 44. कोंडिवली (श्रीवर्धन)
 45. कुडगाव (श्रीवर्धन)
 46. कुडकी
 47. कुणबीवाडी (श्रीवर्धन)
 48. कुरावडे
 49. मामवली
 50. मणेरी (श्रीवर्धन)
 51. मारळ (श्रीवर्धन)
 52. मेघरे
 53. नागलोळी
 54. नानावळी
 55. निगडी (श्रीवर्धन)
 56. निवळे
 57. पांगलोळी (श्रीवर्धन)
 58. पुणिर
 59. राणवली
 60. सायगाव (श्रीवर्धन)
 61. साखरी (श्रीवर्धन)
 62. साखरोणे
 63. सारवे (श्रीवर्धन)
 64. शेखाडी
 65. शिरवणे (श्रीवर्धन)
 66. शिस्ते
 67. श्रीवर्धन ग्रामीण
 68. वडघर (श्रीवर्धन)
 69. वडशेत
 70. वडवली (श्रीवर्धन)
 71. वाकळघर
 72. वांजळे (श्रीवर्धन)
 73. वावे तर्फे श्रीवर्धन
 74. वेळास (श्रीवर्धन)
 75. वेळास आगर
 76. वाळवटी
 77. वाळवटी खुर्द
 78. वावे पंचतन

संदर्भ

संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/ ४.https://www.incredibleindia.org/ ५.https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism ६.https://www.mapsofindia.com/रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका