खालापूर तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?खालापूर तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील खालापूर तालुका
पंचायत समिती खालापूर तालुका

खोपोली हे खालापूर तालुक्यातील महत्त्वाचे शहर आहे.

तालुक्यातील गावे संपादन

 1. आडोशी (खालापूर)
 2. आजिवली (खालापूर)
 3. आंबिवली तर्फे तुंगारतण
 4. आंबिवली तर्फे वाणखळ
 5. अंजरुण
 6. आपटी (खालापूर)
 7. आसरे
 8. आसरोटी
 9. बीड खुर्द
 10. भिलवळे
 11. बोरगाव बुद्रुक
 12. बोरिवली (खालापूर)
 13. चांभार्ली
 14. चवणी
 15. चिलठण
 16. चिंचवाली गोहे
 17. चौक माणिवली
 18. दहिवती तर्फे बोरेटी
 19. देवन्हावे
 20. धामणी (खालापूर)
 21. धारणी (खालापूर)
 22. ढेकू
 23. डोळवली
 24. दोनवाट
 25. दुरशेत
 26. घोडिवली
 27. गोहे
 28. गोरठण बुद्रुक
 29. गोरठण खुर्द
 30. गोठिवली
 31. हळ खुर्द
 32. हातनोळी
 33. होनाड
 34. होराळे
 35. इसांबे
 36. जांबरुंग
 37. जांभिवली तर्फे बोरेटी
 38. जांभिवली तर्फे छत्तिशी
 39. कैरे
 40. कालोटे मोकाशी
 41. कालोटे रायती
 42. कांबे
 43. कांद्रोळी तर्फे बोरेटी
 44. कांद्रोळी तर्फे वाणखळ
 45. करंबेळी
 46. कारगाव
 47. केळवली
 48. खालापूर
 49. खांबेवाडी
 50. खाणवी
 51. खारिवली
 52. खरसुंडी
 53. खारवई खुर्द
 54. कोपरी (खालापूर)
 55. कुंभिवली
 56. लोधिवली
 57. लोहोप
 58. महाड
 59. माजगाव (खालापूर)
 60. मांदड अटकरगाव
 61. मांडप
 62. माणकीवली
 63. मोहपाडा उर्फ वासंबे
 64. मोरबे
 65. नाधळ
 66. नादोडे
 67. नंदनपाडा
 68. नाणिवली
 69. नारंगी (खालापूर)
 70. नवांधे
 71. निगडोली
 72. निंबोडे
 73. निफाण
 74. पडघे (खालापूर)
 75. पाली बुद्रुक
 76. पाली खुर्द
 77. पाणशिळ
 78. पारडे
 79. पारखंडे
 80. पौड (खालापूर)
 81. रानसई
 82. रीस
 83. साजगाव
 84. सांगाडे
 85. सांगाडेवाडी
 86. सारंग (खालापूर)
 87. सारसण
 88. सावरोळी (खालापूर)
 89. शेणगाव
 90. शिरवली तर्फे बोरिटी
 91. शिरवली तर्फे छत्तिशी
 92. सोंडेवाडी
 93. स्वाळी
 94. तळशी
 95. तळवली (खालापूर)
 96. तळेगाव (खालापूर)
 97. तांबटी
 98. टेंभारी
 99. ठाणेन्हवे
 100. तोंडली (खालापूर)
 101. तुकसई
 102. तुपगाव
 103. उजलोळी
 104. उंबरे (खालापूर)
 105. उंबरविरा
 106. उसरोळी
 107. वडवळ (खालापूर)
 108. वडविहीर
 109. वनावे
 110. वानिवली
 111. वट (खालापूर)
 112. वावंडळ
 113. वावोशी
 114. वायळ
 115. विनेगाव
 116. वडगाव (खालापूर)
 117. वानवटे
 118. वांगणी (खालापूर)
 119. वणी (खालापूर)
 120. वारड
 121. वारोसे तर्फे वाणखळ
 122. वाशिवली
 123. वावर्ले

संदर्भ संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/ ४.https://www.incredibleindia.org/ ५.https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism ६.https://www.mapsofindia.com/

रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका