मानवी मुल्य, किंवा स्थिती ,दुसऱ्यांच्या शक्तीने प्रतीब्द्ध न होता स्वमर्जी प्रमाणे वागण्याची क्षमता. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतंत्रतेची आणि स्वायत्ततेची गरज; निवड,सृजन,निर्मिती, शोध घेण्याची क्षमता, आणि स्वतःला मुक्त पणे अभिव्य्क्त करणे ;पर्याय निवडण्याकरिताचा अप्रतिबंधीत असल्याचा विश्वास,आयूष्य आणि अनुभव स्वच्छंदपणे जगण्याकरिता पुरेसे स्वविश्व आणि इच्छास्वातंत्र्य.[१]

ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


समाज शास्त्र,राजकारण आणि अर्थशास्त्र

संपादन

स्वातंत्र्य या शब्दाचे पुढील अर्थदेखील असू शकतात:

  1. ^ LM Frey, K Wilhite - Intervention in School & Clinic, 2005 - questia.com