बरेली

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर.

बरेली भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बरेली जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.