बरेली जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बरेली जिल्ह्याविषयी आहे. बरेली शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

बरेली जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
बरेली जिल्हा चे स्थान
बरेली जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

बरेली जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बरेली येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन