हिसार

भारतातील एक जिल्हा

हिसार भारताच्या हरियाणा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर हिसार जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.