रामपूर

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

रामपूर भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर रामपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.