रामपूर

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

रामपुर भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर रामपुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.