मिर्झापूर भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर मिर्झापूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या २,३३,६९१ होती.