मिर्झापूर जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख मिर्झापूर जिल्ह्याविषयी आहे. मिर्झापूर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

मिर्झापूर जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
मिर्झापूर जिल्हा चे स्थान
मिर्झापूर जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

मिर्झापूर जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र मिर्झापूर येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन