मुख्य मेनू उघडा

दुर्ग म्हणजे जिथे शिरकाव करणे दुर्गम(कठीण) असते असे बांधलेले ठिकाण आहे. मध्ययुगीन मराठीत ह्यासाठी अरबीतून आलेला किल्ला हा शब्द वापरला जाई . शिवछत्रपतींच्या प्रेरणेने रचल्या गेलेल्या राजव्यवहारकोषात किल्ल्यासाठी दुर्ग हा प्रतिशब्द सुचवला आहे. अगदी प्राचीन काळापासून दुर्गांचा उल्लेख आढळतो.किल्ला हे इतिहासाची ओळख मानली जाते.

अनुक्रमणिका

दुर्गांचे प्रकारसंपादन करा

प्राचीन ग्रंथांत दुर्गांचे वेगवेगळे प्रकार सांगतलेले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे :

मनुस्मृतीसंपादन करा

मनुस्मृतीत आढळणारे किल्ल्यांचे प्रकार-

 • घनदुर्ग
 • महीदुर्ग
 • अष्दुर्ग
 • वार्क्षदुर्ग
 • नृदुर्ग
 • गिरीदुर्ग

देवज्ञविलास ग्रंथसंपादन करा

लाला लक्ष्मीधर याने राजा कृष्णदेवराय च्या काळात लिहीलेल्या 'देवज्ञविलास' या ग्रंथात किल्ल्यांचे वर्गीकरण लेलेले आढळते.(उपयुक्ततेच्या क्रमानुसार)

 • गिरिदुर्ग
 • वनदुर्ग
 • गव्हरदुर्ग(गुहेचा किल्ला म्हणून उपयोग)
 • जलदुर्ग
 • कर्दमदुर्ग (दलदलीचा प्रदेश असलेल्या ठिकाणी बांधलेला किल्ला)
 • मिश्रदुर्ग (वरीलपैकी दोन अथवा तीन प्रकार एकत्रित करून बांधलेला)
 • मृतिका दुर्ग
 • दारू दुर्ग
 • ग्रामदुर्ग
 • कोट (सभोवताली लाकूड वापरून तयार केले संरक्षण)

हेसुद्धा पहासंपादन करा