गिरिदुर्ग म्हणजे डोंगरावर बांधलेला दुर्ग.

महाराष्ट्रातील गिरिदुर्गसंपादन करा

शिवनेरी
रायगड
राजगड
पन्हाळगड
लोहगड
पुरंदर
सिंहगड
सुधागड