गिरिदुर्ग म्हणजे डोंगरावर बांधलेला दुर्ग.

धोडप किल्ला संपादन

शिवनेरी
रायगड
राजगड
पन्हाळगड
लोहगड
पुरंदर
सिंहगड
सुधागड