जलदुर्ग

पाण्यात बांधलेला दुर्ग

जलदुर्ग म्हणजे पाण्यात बांधलेला दुर्ग

सिंधुदुर्ग
सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्रातील जलदुर्ग संपादन