गुंटूर अमरावती हे भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील शहर आहे.

हे शहर गुंटूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.