बिकानेर

भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर

बिकानेर भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बिकानेर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.