भिलवाडा भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर भिलवाडा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.