तिरुचिरापल्ली भारताच्या तमिळनाडू राज्यातील एक शहर आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १०,२२,५१८ होती.

हे शहर तिरुचिरापल्ली जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.