बेगुसराई भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बेगुसराई जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या २,५२,००८ होती.