भरतपूर भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर भरतपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे.

लक्ष्मी विलास पॅलेस