शाहजहानपुर भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर शाहजहानपुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र असून २०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ३,४६,१०३ इतकी होती.