वसई-विरार महाराष्ट्राच्या मुंबई शहराचे दूरचे उपनगर आहे. वसई, विरार आणि नालासोपारा शहरांचे काम वसई-विरार महापालिकेतर्फे चालते.

जिवदानी देवी येथून दिसणारा वसई-विरार परिसर