जुनागढ

भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर.

जुनागढ हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे. हे जुनागढ जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण आहे.