रोहतक भारताच्या हरियाणा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर रोहतक जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ३,७४,२९२ होती.

भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे एक आवार येथे आहे.