हा लेख रोहतक जिल्ह्याविषयी आहे. रोहतक शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

रोहतक हा भारताच्या हरियाणा राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र रोहतक येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा