बारमेर भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बारमेर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.