उधमपुर भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर उधमपुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.