हा लेख यानम जिल्ह्याविषयी आहे. यानम शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

यानम भारताच्या पुडुचेरी राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र यानम येथे आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ५५,६२६ इतकी होती.