युपिआ भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पापुम पारे जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

या शहरात राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था आहे.