हा लेख होशियार[प्प्र जिल्ह्याविषयी आहे. होशियारपूर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

होशियारपूर हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र होशियारपूर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा