होशियारपूर

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक शहर.

होशियारपूर भारताच्या पंजाब राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर होशियारपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.